Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Midden-Nederland
 
28 maart 2019
Gezocht: Twee Kringbestuursleden Midden-Nederland

Ben je toe aan groei en uitdaging? Wil je invloed hebben op je vak nu en in de toekomst? Dan is dit je kans. Wij zoeken twee huisartsen voor het Kringbestuur Midden-Nederland. Kandidaten moeten lid zijn van de LHV Kring Midden-Nederland, zijn praktiserend huisarts (praktijkhouder, waarnemer, HID, HIDHA) in het werkgebied van de Kring en passen in bijgevoegd LHV bestuursprofiel.

Van kandidaten verwachten wij dat zij de kansen voor huisartsen en de Kring herkennen en oppakken, en tevens de missie en het beleid op een enthousiaste, motiverende en inspirerende wijze uitdragen. 
Kandidaten nodigen wij uit te reageren die aan het volgende voldoen:
- strategisch denkers zijn;
- bestuurlijke ervaring en affiniteit met besturen hebben;
- beschikken over het vermogen tot hebben van overzicht, en vooruit – en buiten normale kaders  denken.

Ben je geïnteresseerd, en ben je de leider, ambassadeur, verbinder en netwerker die we zoeken? Of heb je de potentie en ambitie om dat te worden? Mail dan uiterlijk 1-4-2019 je motivatie met CV aan secretariaatmn@lhv.nl.

Lees verder »
Stand van zaken contractering Zilveren Kruis

Na diverse overleggen met Zilveren Kruis en Zorgverzekeraars Nederland blijft de LHV van mening dat landelijke afspraken uit het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg onvoldoende worden nageleefd door Zilveren Kruis. Dit geldt voor indexatie, kostendekkende tarieven voor personeel (o.a. POH-S) en de invulling van het O&I beleid door Zilveren Kruis. LHV en InEen hebben hierover juridisch advies ingewonnen waaruit blijkt dat een kort geding kansrijk is op het punt van indexatie. Zilveren Kruis en ZN zijn daarover deze week geïnformeerd. Daarbij is een laatste mogelijkheid geboden om op zeer korte termijn bestuurlijk in overleg te gaan om een rechtsgang te voorkomen.

Vooruitkijkend naar 2020 zijn de gesprekken tussen het LHV 7 Kringen overlegteam met Zilveren Kruis begin maart 2019 hervat. We gaan samen met InEen praten over toekomstbestendige huisartsenzorg (o.a. Woudschoten) en hoe dat structureel belegd kan worden (via groeiruimte uit het hoofdlijnenakkoord).

Lees verder »
Subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is aangepast
De subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is aangepast. Personen zonder zorgverzekering hebben recht op de noodzakelijke medische zorg, ook als het niet spoedeisend is. Eind vorig jaar deed Straatdokters Nederland een noodoproep. Daar is gehoor aan gegeven.
Lees verder »
Uitvraag prioriteiten LHV 2020
Sinds twee jaar werkt de LHV met een nieuwe beleids-, planning- en controlecyclus, o.a. om inzicht te geven in de gezamenlijke doelen en werkzaamheden van de LHV. De LHV wil prioriteiten jaarlijks actualiseren mede op basis van input van de Kringbesturen. Daarvoor hebben wij jullie input nodig.
Het invullen van deze enquête kost slechts 5 minuten
Wagro-nieuws
ANW Zorg: wat vinden waarnemers van de nachtdiensten?
Tijdens het laatste WAGRO café over medische verklaringen op 13 maart hebben we een korte enquête gehouden over ANW Zorg, met een focus op het doen van nachtdiensten. Hoe kijken waarnemers in onze regio hier tegenaan?
Lees verder »
Ben je al aangemeld bij onze HAweb groep "Wagro Midden-Nederland"?
Zo niet, dan kun je dit eenvoudig doen door op HAweb bovenaan de pagina "Groepen" aan te klikken, dan rechts "alle groepen" te selecteren en in de zoekbalk "Wagro Midden-Nederland" te typen. Nadat je bent aangemeld ontvang je automatisch bericht als er nieuws is. Ook kun je hier een discussie starten, vragen stellen of ons attenderen op zaken waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn voor waarnemers/HIDHA's. Hoe meer input wij krijgen, hoe beter wij jullie kunnen vertegenwoordigen!
Agenda
11 APR 2019  
Tijdmanagement Utrecht
08 MEI 2019  
Nieuwe huisvesting Utrecht
16 MEI 2019  
Waarnemersdag Zwolle 2019 Zwolle
16 MEI 2019  
Uw patiënten- en financiële administratie op orde Module II Hoofddorp
20 MEI 2019  
Praktijkstart Utrecht
 
LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland
085 - 04 80 045  |  huisartsenkringmiddennederland@lhv.nl  |  middennederland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0067, u ontvangt deze email op j.veenstra@lhv.nl