Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Informatie van Achterstandsfonds Nijmegen - SAN
 
8 mei 2019

Beste huisartsen,
Namens het achterstandsfonds Nijmegen (SAN) vraag ik uw aandacht voor 3 berichten: over de toekomst van het achterstandsfonds en over vergoedingsregelingen voor projecten en tolkentelefoon.

1. In opdracht van LHV, Ministerie van VWS, InEen en Zorgverzekeraars Nederland is een evaluatie gestart naar de achterstandsfondsen. Onderzoeksbureau Zorgvuldig Advies voert deze evaluatie uit en zal op basis daarvan een advies uitbrengen over de toekomst van de achterstandsfondsen. In het onderzoek wordt gevraagd naar uw mening over het functioneren van de achterstandsfondsen en naar uw ideeën voor de toekomst van die fondsen. Een belangrijke evaluatie dus, ook voor de toekomst van de SAN!
Als huisarts (al dan niet met patiënten uit achterstandswijken) is uw kennis over, en ervaring met achterstandsfondsen van grote meerwaarde voor de evaluatie. 
Daarom verzoeken we u deel te nemen aan een online enquête (maximaal 10 minuten).  
Via deze link kunt u starten met de enquête.

Bij voorbaat veel dank voor uw deelname, namens het onderzoeksbureau èn namens de Stichting Achterstandswijken Nijmegen, SAN.

2. Het is nog steeds mogelijk om aanvragen in te dienen voor projecten die ten goede komen aan huisartsen en (huisartsen-) zorg in achterstandswijken.

Kijk voor meer informatie en voorbeelden op de website van de SAN 

3. Huisartsen in de regio van de Huisartsenkring Nijmegen e.o. kunnen ook in 2019 gebruik maken van SAN-vergoeding voor tolkendiensten. Kijk hier voor meer informatie. 

Met vriendelijke groeten,
Jeanet Bouw, fondscoordinator SAN (san@edificare.nl)

 

LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.
024 - 64 56 088   |  secretariaat@huisartsenkringnijmegen.nl  |  nijmegen.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op b.jansen@huisartsenkringnijmegen.nl