Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Midden-Nederland
 
30 november 2018
Bestuursblog: Zeilen naar de wind zetten
Henk van den Assem, voorzitter
Het charmante van zeilen is, dat wat voor soort wind er ook waait, er altijd wel voortbewogen kan worden. Tenminste als je de juiste stuurlui hebt en het juiste materiaal want anders kun je in woelige baren vergaan. Stevige wind is uitdagend en de gruwel van elke enthousiaste zeiler is windstilte.
Lees verder »
Sluitingsdatum portaal Zilveren Kruis 5 december a.s. 24.00 uur
Het portaal voor het tekenen van overeenkomsten blijft open tot uiterlijk 6 december a.s. i.p.v. de eerder door ZK gecommuniceerde 1 december.
Lees verder »
Gaat Zilveren Kruis overstag voor 6 december?
Eerder vandaag, 30 november, is een nieuwsflits verstuurd met een update overleg Zilveren Kruis en 7 LHV Kringen.
Doe mee aan de digitale enquête: welk contract heeft u gekozen?
In de nieuwsflits van 31 oktober hebben de 7 kringen met ZK als preferente zorgverzekeraar, waaronder kring Midden-Nederland, u geïnformeerd over de stand van zaken van het overleg met ZK m.b.t. het huisartsenzorg contract. Daarbij zijn drie opties beschreven: 1) geen contract sluiten, 2) contract afsluiten met een andere zorgverzekeraar, 3) contract afsluiten met ZK vergezeld van een brief. Via een digitale enquête, die u per e-mail ontvangt na 6 december, willen wij inventariseren voor welke optie u gekozen heeft. De resultaten daarvan zullen wij publiceren via diverse kanalen. Daarom vragen wij u nadrukkelijk om deze enquête in te vullen.
Toekenning of afwijzing aanvraag S3 innovatiegelden Regiotafel Midden-Nederland?
Binnen de Regiotafel Midden-Nederland is inmiddels over meerdere aanvragen, na zorgvuldige inhoudelijke beoordeling, een positief advies uitgebracht aan Zilveren Kruis. Met alle aanvragers is Zilveren Kruis in gesprek gegaan en voor eind november 2018 krijgen zij bericht over toekenning of afwijzing van het ingediende voorstel. Na de komende Regiotafel van 10 december aanstaande zal via deze Nieuwsbrief gecommuniceerd worden over de projecten voor 2019.
Lees verder »
Regiobureau Midden-Nederland bereikbaar onder nieuw telefoonnummer
Sinds 1 oktober jl. heeft de LHV nieuwe vaste telefoonnummers. Het nummer van het regiobureau Midden-Nederland is: 085-0480045. Alle nieuwe algemene nummers zijn sinds 1 oktober op lhv.nl/contact te vinden. We horen graag van u!
Wagro-nieuws
Vacature regio-coördinator huisartsenpost Houten, Nieuwegein of Harderwijk
Binnen de regio Midden Nederland zoeken we nieuwe enthousiaste waarnemend huisartsen of huisartsen in dienstverband die mee willen denken over de problematiek in de ANW zorg. Meer dan de helft van de diensten op de huisartsenposten wordt ingevuld door niet-gevestigde huisartsen. Naast onze betrokkenheid voor de invulling van de diensten, willen we als Wagro Midden Nederland op de langere termijn dat de niet-gevestigde huisarts een betere vertegenwoordiging krijgt binnen de praktische en organisatorische zaken van de huisartsenposten. Terwijl we het merendeel van de diensten voor onze rekening nemen, wordt het tijd dat wij ook meer invloed krijgen binnen de besluitvorming op de huisartsenposten.
Lees verder »
Terugblik WAGRO café 19 september
Bij het laatste Wagro-café van dit jaar, op 19 september, hebben we van een kaderhuisarts Bewegingsapparaat veel gehoord over o.a. het lichamelijk onderzoek bij knie- en schouderklachten. De Ottawa ankle rules zijn bekend, maar kende je de Ottawa knee rules al?
Lees verder »
LHV Academie
Workshop Grip op leidinggeven, 15 januari in Utrecht
Grip op leidinggeven is een praktijkgerichte workshop die aansluit op de actuele personele vraagstukken die bij de deelnemers leven. Onder leiding van de trainer worden de eigen casussen van de deelnemers besproken. De deelnemers krijgen concrete tips en adviezen hoe zij "grip" krijgen op hun eigen personele vraagstukken.
Lees verder »
Workshop Essentieel onderhandelen, 17 januari in Utrecht
Onderhandelen doet u elke dag, zowel met externe organisaties als met collega‚Äôs en patiënten. Maar hoe goed onderhandelt u? In deze workshop krijgt u de sleutels om uw onderhandelingen succesvoller te maken en slimmer te worden in het behalen van uw doelen.
Lees verder »
Agenda
11 DEC 2018  
Vaardighedendag 11 december 2018 Utrecht
15 JAN 2019  
Grip op leidinggeven Utrecht
17 JAN 2019  
Essentieel onderhandelen Utrecht
28 JAN 2019  
Praktijkstart Utrecht
06 FEB 2019  
Lean coach Utrecht
 
LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland
030 - 28 23 723  |  huisartsenkringmiddennederland@lhv.nl  |  middennederland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0067, u ontvangt deze email op j.veenstra@lhv.nl