Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Nijmegen e.o
 
13 september 2019
De Vierdaagse is ruimschoots achter de rug. Wij zijn de hitte weer de baas en de vakantie is voor de meesten definitief voorbij. De waan van de dag regeert en wij zoeken naarstig naar doktersassistenten. Hopelijk holt u zichzelf niet voorbij naar de volgende Vierdaagse.
 
Oplopende tekorten doktersassistenten en praktijkondersteuners in de huisartsenzorg
De arbeidsmarkt huisartsenzorg is een regionale arbeidsmarkt. De regionale situatie op de arbeidsmarkt is inmiddels voor het totale kringgebied inzichtelijk gemaakt. Eind vorig jaar verscheen de factsheet van de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant en deze zomer zijn de overzichten van arbeidsmarktregio’s Zuidwest-Gelderland en Noord-Midden Limburg definitief geworden.
Lees verder »
 
PrEP perikelen
Het ministerie van VWS heeft de GGD aangewezen als uitvoerende instantie van de gesubsidieerde PrEP-pilot, die vanaf augustus van start is gegaan. Dat betekent dat de GGD’en komende 5 jaar de mogelijkheid krijgen om aan 6500 mannen PrEP-zorg te bieden. Ondanks de subsidie is de verwachting dat niet alle mannen met een PrEP-verzoek via deze regeling geholpen kunnen worden. De schatting is dat minstens 2000 mannen niet terecht kunnen voor PrEP-zorg via de GGD.
Lees verder »
 
Stichting Achterstandsfonds Nijmegen (SAN) gaat praten met praktijken in achterstandswijken
Het SAN gaat de komende maanden actief contacten leggen met de praktijken met de hoogste percentages patiënten in geïdentificeerde achterstandpostcodegebieden. SAN wil graag bespreken hoe we deze praktijken zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
Lees verder »
 
Stichting Achterstandsfonds Nijmegen (SAN) vergoedt 50% kosten scholing
Alle huisartsen en hun medewerkers (POH’s en praktijkassistentes) uit het werkgebied van de Kring kunnen een tegemoetkoming krijgen van 50% van de kosten voor specifieke scholing gerelateerd aan achterstandsproblematiek, mits van tevoren aangevraagd. Hieronder informatie over twee cursussen waarvoor vergoeding wordt toegekend.
Lees verder »
 
Vergoeding 1-uur-gesprek en overleg partners door Stichting Achterstandsfonds Nijmegen (SAN)
Vanaf september vergoedt SAN 1-uur-gesprekken en overleggen met (niet-medische) partners in buurt/wijk. Daarnaast kunnen alle huisartsen, POH'ers en praktijkassistentes uit het werkgebied van de Kring een tegemoetkoming krijgen van 50% van de kosten voor specifieke scholing gerelateerd aan achterstandsproblematiek, mits van tevoren aangevraagd. Verder wil SAN de komende maanden in overleg met huisartspraktijken in achterstandswijken. Heeft u een idee, maar geen tijd om het uit te werken? Neem contact op met SAN san@edificare.nl of bel met Jeanet Bouw, fondscoördinator: 06-26124886.
Lees verder »
 
Problemen voor 75-plussers bij verlenging rijbewijs CBR
Wijs 75-plussers op dienstverlening seniorenorganisaties bij problemen verlenging rijbewijs CBR.
Lees verder »
Huisarts Bertine Bast (33) blogt over starten van een huisartsenpraktijk
Bertine Bast (33) is sinds 1 juni jl. samen met Rob van Damme gestart met een nieuwe huisartsenpraktijk in Nijmegen-Noord. Ze houdt u op de hoogte van haar belevenissen en wil laten zien dat het hebben van een eigen praktijk een ontzettend leuke uitdaging is.
Lees verder »
 
Ondersteuning voor huisartsen bij vragen over zorg en gezondheid van migranten
Heeft u patiënten met een migratie-achtergrond in uw praktijk?
Lees verder »
 
Agenda
17 SEP 2019  
Alles over declareren Utrecht
17 SEP 2019  
OCE | CASPIR module 6
17 SEP 2019  
Radboudumc | Strengthening Masterclass oogheelkunde
18 SEP 2019  
EKC | Training Intervisie zonder begeleiding
18 SEP 2019  
CIHN | Casuïstiekbespreking HAP-SEH Nijmegen
18 SEP 2019  
Radboudumc | Scholingsavond Acute Psychiatrie (Acute Zorgregio Oost)
23 SEP 2019  
Radboudumc | Kinderen van A t/m Z - Alcohol-, drgusgebruik en roken
24 SEP 2019  
OCE | Basiscursus Langerhans
02 OKT 2019  
Lean coach Utrecht
02 OKT 2019  
WDH | Meerdaagse nascholing WDH - CWZ op 2-3-4 oktober 2019
03 OKT 2019  
WDH | Meerdaagse nascholing WDH - CWZ op 2 - 3 - 4 oktober 2019
03 OKT 2019  
Radboudumc | Symposium Evidence Based Supportive Oncology: Revisited
03 OKT 2019  
Radboudumc | Infectieziekten in de zwangerschap
03 OKT 2019  
Vakkundig voorzitten Utrecht
04 OKT 2019  
WDH | Meerdaagse nascholing WDH - CWZ op 2 - 3 - 4 oktober 2019
08 OKT 2019  
De (zichzelf) coachende huisarts Gilze
08 OKT 2019  
OCE | COPD voor gevorderden
09 OKT 2019  
CIHN | BLS/ABCD
09 OKT 2019  
CIHN | BLS/ABCD
21 OKT 2019  
Radboudumc | Kinderen van A t/m Z - Chronische ziekte in het gezin
 
LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.
024 - 64 56 088   |  secretariaat@huisartsenkringnijmegen.nl  |  nijmegen.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op zuidoost-nederland@lhv.nl