Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Midden-Nederland
 
26 juni 2018
Indienen projectvoorstellen zorgvernieuwing 2019 vanaf nu mogelijk
Het is vanaf vandaag mogelijk om projectvoorstellen in het kader van zorgvernieuwing 2019 in te dienen via bijgaand formulier.
Ervan uitgaande dat alle verzekeraars volgen, is de verwachting dat het beschikbare budget van € 1,00 per inwoner gehandhaafd blijft. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 31 augustus 2018. Voor medio november 2018 krijg je bericht over toekenning of afwijzing van het ingediende voorstel.
Projectaanvragen kunnen worden ingediend via info@regiotafelmn.nl

Voor vragen en/of toelichting kun je contact opnemen met:
Denise Seelen, secretaris Regiotafel, info@regiotafelmn.nl en 06-46194438 en/of secretariaat LHV Kring Midden-Nederland, secretariaatmn@lhv.nl en 030-2823725.  De zorggroepen worden via een e-mail naar de directie ook vandaag op de hoogte gesteld.
 
LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland
030 - 28 23 723  |  huisartsenkringmiddennederland@lhv.nl  |  middennederland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0067, u ontvangt deze email op j.veenstra@lhv.nl