Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Nijmegen e.o
 
30 oktober 2019
"Your can't stay in your corner of the forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes."  - Winnie the Pooh 
Niet alleen het seizoen verandert, ook binnen ons regionaal zorglandschap moeten we als huisarts goed opletten wat er om ons heen gebeurt. Zorgverzekeraar VGZ heeft een grote steen gegooid in de vijver van diagnostiekaanbieders. De gevolgen voor de huisarts worden door de LHV-kring besproken met de geselecteerde diagnostiekaanbieder(s). Wij zoeken contact met  ROC en werkgeversorganisatie in zorg en welzijn mbt tekort aan doktersassistenten in de regio, overleggen met ziekenhuizen en ondertussen verkennen wij verdere samenwerking met de zorggroepen.
 
Winnie: "What day is it today?"
Piglet: "It is today."
Winnie: "My favourite day"
 
Succesvolle meerdaagse nascholing WDH - CWZ
Met als thema: Vol bord? Samen aan tafel! zijn 55 huisartsen en 15 medisch specialisten van het CWZ samengekomen in het Twentse Lattrop voor een meerdaagse nascholing op 2, 3 en 4 oktober. Op een prachtige locatie, ver weg van alle drukte van CWZ en de praktijk, was er 3 dagen volop tijd voor elkaar.
Lees verder »
 
Subsidietool voor opleiden van doktersassistenten
Heeft u als huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum interesse in het opleiden van doktersassistenten of leidt u momenteel een doktersassistent op? Verschillende partijen waaronder de SSFH, SBB en RVO, bieden subsidies aan om het aanbieden van stageplaatsen aantrekkelijker te maken.
Lees verder »
 
Uitvoering OPEN online inzage voor patiënten
Het doel van het programma OPEN is dat uw patiënten straks veilig beschikken over hun digitale medische gegevens via een portaal of PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving). OPEN is een programma dat op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg is gestart.
Lees verder »
 
Nieuw menu van CWZ orthopedie in Zorgdomein maakt verwijzen gemakkelijker
Zorgdomein toont vanaf 4 november een nieuw menu voor verwijzingen naar CWZ orthopedie. De zorgproducten zijn opnieuw ingedeeld. Hierdoor is het keuzeproces korter en eenvoudiger. 
Lees verder »
 
Diagnostiekaanbieders in kringgebied Nijmegen eo. definitief
Zoals bekend heeft coöperatie VGZ een aanbestedingstraject uitgezet voor het contracteren van eerstelijns diagnostiek in 2020. Hiermee gooide de zorgverzekeraar een steen in de eerstelijnsdiagnostiekvijver.
Lees verder »
 
ZZG zorggroep zet in op versterking van de palliatieve zorg thuis.
Om die reden hebben de wijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialist van ZZG, samen met huisartsen uit de regio Zuid Gelderland , onderzoekers van het Radboudumc en de HAN het protocol ‘Palliatieve Zorgplanning Thuis’ ontwikkeld.
Lees verder »
 
Uitnodiging deelname onderzoek opioïden
Afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc nodigt praktiserende huisartsen uit voor deelname aan een focusgroep over het voorschrijfgedrag van opioïden.
Lees verder »
 
Twijfel? Klinisch geriater is beschikbaar voor intercollegiaal overleg
Heeft u een medisch inhoudelijke vraag? Of twijfelt u over een bepaalde behandeling of verwijzing? De klinisch geriater is in deze gevallen bereikbaar voor intercollegiaal overleg.
Lees verder »
 
Veranderingen onvrijwillige zorg
Is op 17 oktober in LHV Actueel verschenen.
Lees verder »
 
Symposium Acute Ouderenzorg op donderdag 21 november in Lent
Bij acute ouderenzorg handelen we vaak direct. Of zou het beter zijn eerst meer te denken en dan te doen? Stap op 21 november de boksring in en ga de worsteling aan met die soms tegenstrijdig voelende gedachten en kennis!
Lees verder »
 
Agenda
30 OKT 2019  
Beleid en bekostiging 2020 Eindhoven
30 OKT 2019  
VWS | Workshop over samenwerken in de wijk
05 NOV 2019  
OCE | CASPIR module 6
06 NOV 2019  
Netwerk 100 | Casuïstiekbijeenkomst: Vrijheid en veiligheid bij dementie
07 NOV 2019  
Grip op leidinggeven Utrecht
07 NOV 2019  
OCE | Opvolgavond Insulinetherapie
12 NOV 2019  
EKC | Training Onderwijsontwikkeling
13 NOV 2019  
OCE | Samen voor hart en vaten: Medicatie en therapietrouw
14 NOV 2019  
CIHN | BLS/ABCD
14 NOV 2019  
CIHN | BLS/ABCD
14 NOV 2019  
Congres: Help, een klacht! Vianen
18 NOV 2019  
Radboudumc | Kinderen van A t/m Z - Slaapproblemen
19 NOV 2019  
OCE | “Ernstige psychiatrische patiënten (EPA)”
21 NOV 2019  
OCE | Symposium Acute Ouderenzorg: denken, doen of allebei
26 NOV 2019  
OCE | Basiscursus Langerhans
26 NOV 2019  
OCE | De doktersassistente in de ketenzorg
28 NOV 2019  
Waarnemersdag Nijmegen 2019 Nijmegen - Lent
28 NOV 2019  
WDH | Vervolgcursus ECG's in de huisartsenpraktijk 28 november 2019
 
LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.
024 - 64 56 088   |  secretariaat@huisartsenkringnijmegen.nl  |  nijmegen.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op zuidoost-nederland@lhv.nl