Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Midden-Nederland
 
31 januari 2019
Bestuursblog: Na Woudschoten een kernwaarde erbij…
Op 21 januari werd in Woudschoten de presentatie gegeven van de herijkte kernwaarden voor de huisartsenzorg. Na vele denksessies in het hele land en een enquête onder alle huisartsen werd op historische grond na 60 jaar opnieuw stilgestaan bij wat wij met zijn allen belangrijk vinden om als huisarts goed ons werk te kunnen doen.
Lees verder »
Cor Roubos versterkt tijdelijk het Kringbestuur Midden-Nederland
Het bestuur van de Kring bevindt zich momenteel in een kwetsbare situatie. Persoonlijke omstandigheden en de instroom van nieuwe bestuurders de komende periode liggen hieraan ten grondslag. Om hierin geen enkel risico te lopen, heeft het bestuur gezocht naar tijdelijke versterking van het Kringbestuur. Wij hebben Cor Roubos (oud Kringbestuurder Midden-Nederland) bereid gevonden om ons bestuur tijdelijk te versterken. De Ledenraad van de Kring heeft Cor Roubos hiervoor benoemd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 voor maximaal een half jaar. Wij zijn blij met de komst van Cor!
Herinnering laatste kans om uw mening te geven: digitale enquête: welk contract heeft u gekozen? sluit vandaag om 23.59 uur!

Bij het maken van afspraken met Zilveren Kruis wil het LHV-overlegteam van de 7 Kringen, met Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar, u zo goed mogelijk vertegenwoordigen. In onze nieuwsflitsen hebben wij u daarover geïnformeerd. Afgelopen week hebben alle praktijkhouders van de 7 Kringen een uitnodiging via een aparte mail ontvangen voor de enquête “Welk contract heeft u gekozen?’ Bent u er nog niet aan toegekomen deze in te vullen? U heeft nog tot vanavond 23:59 uur de tijd hiervoor. Uw input is noodzakelijk! 

Enquête over de overeenkomst Huisartsenzorg 2019 van Zilveren Kruis

Stand van zaken formularium gericht voorschrijven
In 2018 is een andere methodiek van doelmatig voorschrijven geïntroduceerd met de bedoeling om de uitslagen voor de huisartsen herkenbaarder te maken en de uitbetaling te versnellen. Nu is 2019 begonnen, maar over 2018 is er nog niet uitbetaald. Wat is de stand van zaken?
Lees verder »
Wijzigingen Utrechts Fonds Achterstandswijken
Het aantal postcodes waarvoor de status achterstandsgebied geldt, is vanaf 2019 drastisch uitgebreid. Dit heeft zowel effect op de vergoeding voor huisartsenpraktijken via het inschrijftarief, als voor het werkgebied van de achterstandsfondsen. Waar tot dit jaar in de Kring alleen de steden Utrecht en Amersfoort achterstandspostcodes hadden, zijn er vanaf dit jaar in de hele regio in de grotere plaatsen postcodes (adressen) toegevoegd.
Lees verder »
Knelpunten in de keten door griep? Meld het!
Sinds begin december is de griepperiode weer aangebroken. Vooralsnog is de griepepidemie nog relatief beperkt en blijven de prevalentiecijfers rond de 50 per 100.000 inwoners hangen. Na het vastlopen van de zorg vorig jaar tijdens de griep is er echter voldoende reden om alert te blijven en voorbereid te zijn/te worden. Graag vragen we u – nogmaals - om knelpunten in de keten door de griep te melden. Tevens willen we u hierbij informeren hoe de huisartsenzorg betrokken is bij het regionale griepplan dat door het Regionaal Orgaan Acute Zorg Utrecht is ontwikkeld.
Lees verder »
Ben jij crisisbestendig? Dan zoeken we jou!
Wegens een vacature zoekt het expertteam crisisbeheersing een huisarts die geïnteresseerd is om opgeleid te worden tot expert crisisbeheersing voor de regio Midden-Nederland.
Lees verder »
Workshop: uw patiënten- en financiële administratie op orde
Meer overzicht in de patiënten- en financiële administratie, efficiënter werken én een hoger rendement. In deze workshop legt u de basis voor een veranderproces binnen uw praktijk. U krijgt inzicht, tips en tools bij de dagelijks terugkerende werkprocessen en administratie.
Lees verder »
Wagro-nieuws
Ben je al aangemeld bij onze HAweb groep "Wagro Midden-Nederland"?
Zo niet, dan kun je dit eenvoudig doen door op HAweb bovenaan de pagina "Groepen" aan te klikken, dan rechts "alle groepen" te selecteren en in de zoekbalk "Wagro Midden-Nederland" te typen. Nadat je bent aangemeld ontvang je automatisch bericht als er nieuws is. Ook kun je hier een discussie starten, vragen stellen of ons attenderen op zaken waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn voor waarnemers/HIDHA's. Hoe meer input wij krijgen, hoe beter wij jullie kunnen vertegenwoordigen!
Regio-coördinator op de huisartsenpost Utrecht, Nieuwegein of Harderwijk?
Binnen de regio Midden-Nederland zoeken we nieuwe enthousiaste waarnemend huisartsen of huisartsen in dienstverband die mee willen denken over de problematiek in de ANW zorg. Meer dan de helft van de diensten op de huisartsenposten wordt ingevuld door niet-gevestigde huisartsen. Naast onze betrokkenheid voor de invulling van de diensten, willen we als Wagro Midden-Nederland op de langere termijn dat de niet-gevestigde huisarts een betere vertegenwoordiging krijgt binnen de praktische en organisatorische zaken van de huisartsenposten. Terwijl we het merendeel van de diensten voor onze rekening nemen, wordt het tijd dat wij ook meer invloed krijgen binnen de besluitvorming op de huisartsenposten.
Lees verder »
Agenda
06 FEB 2019  
Lean coach Utrecht
07 FEB 2019  
PROFclass: samenwerken in de wijk Utrecht
19 FEB 2019  
FTO Wagro Midden-Nederland Bunnik
05 MRT 2019  
Waarnemersdag Utrecht 2019 Utrecht
11 MRT 2019  
Praktijkstart Utrecht
 
LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland
085 - 04 80 045  |  huisartsenkringmiddennederland@lhv.nl  |  middennederland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0067, u ontvangt deze email op j.veenstra@lhv.nl