Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
24 januari 2019
Nieuwe achterstandspostcodegebieden vanaf 2019: de gevolgen voor u en het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal
Naar aanleiding van de herijking ingegaan op 1 januari 2019 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering. De NZa heeft vorig jaar samen met een klankbordcommissie van LHV, InEen, VPH, ZN, VWS en de achterstandsfondsen gekeken naar mogelijkheden tot verbeteringen van de herijkingssystematiek en daarmee het herijken van de achterstandspostcodes. Hieronder leest u welke systematiek en criteria zijn gehanteerd en welke gevolgen dit heeft voor individuele huisartsen en achterstandsfondsen, in het bijzonder het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal.
Lees verder »
Nieuwe declareerwijzer

Heeft u ‘m al gezien? De LHV-declareerwijzer voor 2019?
Meer informatie en een directe link naar de wijzer vindt u hier.

ELV: hoe staat het ermee?
Sinds de invoering van het eerstelijnsverblijf (ELV) zijn er in Nederland veel initiatieven geweest om te komen tot regionale inbelpunten. Hiermee wordt de huisarts ondersteund bij het vinden van een bed voor een patiënt. Net zoals een jaar eerder hield de LHV in het najaar van 2018 een enquête om een beeld te krijgen van hoe het ervoor staat. Naast de landelijke resultaten zijn de resultaten ook per kring uitgesplitst. Hoe valt de vergelijking tussen onze kring en het landelijk beeld uit ?
Lees verder »
Mentor-menteeprogramma
In het kader van de continuïteit van de huisartsenzorg en in navolging van het succesvolle programma in Oost-Nederland, gaan we op korte termijn ook in onze kring van start met een mentor-menteeprogramma. Idee van het programma is dat enthousiaste, meer ervaren huisartsen (mentoren) een tijdje vrijwillig ‘oplopen’ met jongere, minder ervaren collega’s (mentees).
Lees verder »
Zelfmanagement na AMI (door Marieke Schoenmakers)
Graag geven we het woord aan Marieke Schoenmakers, kaderarts hart- en vaatziekten in onze regio.
Lees verder »
Agenda
24 JAN 2019  
De (zichzelf) coachende huisarts Apeldoorn
04 FEB 2019  
Zorg om zorg in Nederland - bijeenkomst voor huisartsen werkzaam in een achterstandswijk
06 FEB 2019  
Lean coach Utrecht
19 FEB 2019  
Grip op leidinggeven Assen
12 MRT 2019  
Organiseer je praktijk Assen
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl