.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Midden-Nederland
 
28 oktober 2021

Klik hier voor het laatste Wagro-nieuws: live Wagro-café over spoedeisende samenwerking!

Inspirerende MOVE-IT brainstorm met voorzitters RHO’s
Op 14 oktober hebben we een informatie avond gehad met de voorzitters van de regio-organisaties. We wilden hen als huisarts-bestuurders apart meenemen in het traject van MOVE-IT en hun input meenemen voor de eerste houtskoolschets. Waarom de huisartsbestuurders apart zul je denken? 
Lees verder »
LHV-handleiding POH-S rekentool ZK 2022, inkomstenvergelijker 2021-2022 en webinars
Zoals aangekondigd in ons nieuwsbericht van 22 september jl. zijn we nog ver verwijderd van een visie-gedreven contract met Zilveren Kruis (ZK) waarbij investering in de eerste lijn het uitgangspunt zou moeten zijn. Het overlegteam huisartsen (OTH) heeft ernstige twijfels of de door ZK beoogde budgetneutraliteit voor praktijken als gevolg van de gewijzigde POH-S financiering vanaf 2022 voldoende is gewaarborgd. 
Lees verder »
Acute zorg en Covid-19
Wijkgerichte aanpak laatste Covid-19 vaccinaties
Met een wijkgerichte aanpak probeert de GGD Regio Utrecht de vaccinatiegraad te verbeteren op plekken waar die achterblijft. Met onder meer tijdelijke priklocaties, samenwerking met welzijnsorganisaties en voorlichtingsbijeenkomsten (op MBO's, in buurthuizen en bedrijven met veel buitenlandse werknemers) proberen teams van de GGD de drempel voor vaccinatie te verlagen. Hulp van huisartsen is welkom. 
Lees verder

Start traject vaccinatie bij allergie
Het is nu mogelijk om als huisarts patiënten met een allergische reactie op het COVID-19-vaccin te verwijzen naar een allergoloog voor beoordeling en vaccinatie. Het gaat hoofdzakelijk om patiënten die slechts één keer gevaccineerd zijn, omdat ze een (ernstige) allergische reactie kregen.
Lees verder

QR-codes na doorgemaakte corona en vaccinatie
Er zijn vragen van huisartsen over situaties waarin het patiënten na een doorgemaakte Covid-infectie niet lukt om via CoronaCheck een QR-code te krijgen als bewijs van vaccinatie. Het gaat hierbij om mensen die vanwege een doorgemaakte Covid-infectie daarna maar 1 vaccinatie nodig hadden in plaats van 2. Er zijn 3 soorten bewijzen waar een QR-code kan worden gegenereerd: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs en testbewijs.
Lees verder
Update raamovereenkomst voorbehouden handelingen: inmiddels door 49 VVT instellingen ondertekend!
In de afgelopen maanden is door de Kring samen met de IVVU intensief contact onderhouden met de VVT instellingen in de regio Midden-Nederland om de raamovereenkomst voorbehouden handelingen te ondertekenen. Een raamovereenkomst voorbehouden handelingen op Kringniveau zorgt ervoor dat alle huisartsen in het werkgebied van Kring Midden-Nederland niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bevoegd en bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. Op de website van Kring Midden-Nederland vind je een actueel overzicht van de VVT-instellingen in het werkgebied van de Kring die de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ondertekend hebben
Lees verder »
Wagro-nieuws
17 November weer live Wagro-café over spoedeisende samenwerking!
Aanstaande woensdag 17 november zal er eindelijk weer een live versie van het Wagro-café plaatsvinden. Dit café zal in het teken staan van spoedeisende samenwerking. Dianne Jaspers (huisarts, zorg coördinatieteam MN) en Thijs Verhage (SEH-arts, medisch manager RAVU) kennen de knelpunten in de acute situaties en weten hoe belangrijk het is een goede urgentie in te schatten. 
Lees verder »
LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland
085 - 04 80 045  |  huisartsenkringmiddennederland@lhv.nl  |  middennederland.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: onbekend, u ontvangt deze email op info@huisartsenutrechtstad.nl