Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
9 juni 2021
Energie
 


Er zijn van die momenten dat je graag wat extra energie op zou willen slurpen … Dit is zo’n moment. We hebben allemaal keihard gewerkt het afgelopen jaar. Corona heeft onze gemoederen flink beheerst. Veel patiënten werden ziek. Collega’s werden ziek. Een enkeling van hen is er zelfs niet meer. We gedenken hen en wensen familie en naasten heel veel sterkte.
 
Zilveren Kruis
Ondertussen gaat ook het administratieve reilen en zeilen in huisartsenland gewoon door. Het vorige huisartsencontract met de verzekeraar bood kansen om de drukte in de huisartsenzorg, die in alle hevigheid op ons afkwam, aan te kunnen. Er werd geïnvesteerd in extra personeel. Ook op het gebied van ICT en samenwerking met de regionale huisartsenorganisatie werd het nodige veranderd en verbeterd – de crisis bracht zo ook kansen met zich mee.
 
Maar waar de afgelopen twee jaar duidelijk werd geïnvesteerd in huisartsenzorg, zoals ook was afgesproken in het hoofdlijnenakkoord, ligt er nu het voornemen dit jaar fors te snijden in ons budget. Het overleg met de verzekeraar verliep stroef. Belangen stonden ver uit elkaar. Waar wij aangaven dat voor ‘de juiste zorg op juiste plek’ personeel nodig is, stelt de verzekeraar voor hierop te bezuinigen. Ook voerden we aan dat werk onzes inziens daar betaald moet worden waar het geleverd wordt: werk door de huisarts betalen aan de huisarts, net zoals werk door de regio-organisatie ook betaald wordt aan de regio-organisatie. De ommezwaai naar andere manieren van betaling betekent het scheppen van extra voorwaarden om op financiën aanspraak te kunnen maken.
 
In plaats van een blijk van waardering dat de huisartsenzorg tijdens de coronacrisis voortgang heeft kunnen blijven vinden, worden we in mijn optiek nu juist op onze vingers getikt. We zitten nog steeds in de periode van groeiruimte, maar van groei is dus geen sprake. In de naweeën van de crisis, met veel achterstallige zorg en extra werk, kan er toch geen sprake zijn van korten?
 
Deze gang van zaken kost – mij in elk geval – energie. Bakken energie. En frustratie. Uitgepraat met de zorgverzekeraar zijn we nog niet, we blijven ons ervoor inzetten dat de beleidsverandering geen doorgang vindt. Heeft u ideeën die hierbij kunnen helpen, dan ga ik graag met u in gesprek.
 
Hartelijke groet,
 
Mark Pul
voorzitter LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
Modernisering van de LHV
Na het goedkeuren van het voorstel van de projectgroep Modernisering Vereniging (MOVE) op 9 maart jl. wordt nu gestart met het vervolgproject MOVE-IT (Implementatie Traject) om de vereniging te begeleiden naar het nieuwe verenigingsmodel. De stand van zaken in het kort.
Lees verder »
OPEN: onderteken uw verwerkersovereenkomst vóór 1 juli 2021
Onlangs ontving uw praktijk bericht van uw HIS of DVZA-leverancier over de te volgen stappen voor PGO-koppeling met uw HIS.
Lees verder »
Nazomerbarbecue 9 september: save the date
De seinen staan op groen voor een zonnige nazomerbarbecue op 9 september a.s.! Wij verheugen ons erop eindelijk weer ‘ouderwets’ bij elkaar te komen, bij te praten en te genieten van heerlijke hapjes van de barbecue. Dit jaar geen inhoudelijke themabijeenkomst voorafgaand aan de barbecue, wél een ‘special touch’ ter ontspanning en vermaak … Dus, voor de agenda: 9 september, 18.00 uur, Milligersplas in Zwolle.
Agenda
10 JUN 2021  
Hoe zet ik als huisarts andere talenten in? Utrecht
24 JUN 2021  
Waarnemersdag Zwolle 2021 Zwolle
16 SEP 2021  
Grip op leidinggeven voor praktijkmanagers Utrecht
06 OKT 2021  
Lean coach Utrecht
07 OKT 2021  
De (zichzelf) coachende huisarts Zwolle
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl