Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Drenthe
 
20 mei 2021
Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021

Beste Drentse huisartsen,
 
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie, met enige vertraging, het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021.

2020 zal in ons geheugen gegrift blijven als het jaar van COVID-19, een pandemie die tot een wereldwijde crisis geleid heeft met vele slachtoffers, ook op geestelijk-, sociaal- en economisch vlak. Als Drentse huisartsen hebben wij ons samen voorbereid op een crisis die Drenthe relatief bespaard is gebleven. Ons bedrijf HZD en onze vereniging LHV hebben ons hierbij volop ondersteund, waarvoor veel dank.

In het jaarverslag 2020 lezen jullie waar, naast alle aandacht die COVID-19 vroeg, wij ons als bestuur nog meer mee bezig gehouden hebben. Met de notitie dat we tijdens het begin van de uitbraak slechts met 2 bestuursleden waren, vervolgens 2 maanden met 3 bestuursleden en gelukkig vanaf juli weer met een bestuur van 5 man sterk. We hopen het bestuur uit te breiden tot 7 bestuursleden.

Het jaar 2021 is inmiddels in volle gang en we zijn als bestuur druk bezig om onze speerpunten voor dit jaar uit te werken. Deze presenteren wij in ons jaarplan 2021.

Graag hopen we jullie te ontmoeten (het zal hopelijk voor de laatste keer nog online zijn) op de ALV van 9 juni.
 
Mede namens Olaf, Yoeri, Martijn en Pieter,
  
Lamiek Westerhof, voorzitter

LHV-Huisartsenkring Drenthe
085 - 048 01 01  |  noord-nederland@lhv.nl  |  drenthe.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl