Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
8 juli 2021
Ontspanning en beweging
 

Deze week werden we opgeschrikt door de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Een aanslag op de vrije media, op kritisch denken, op opkomen voor degene die geen stem meer heeft … Soms vind ik dit wel tekenend voor onze tijd. Kritisch reageren is best lastig. Een stem zijn voor degene die niet gehoord wordt, wordt niet altijd gewaardeerd. Onze geschiedenis leert overigens dat dit van alle tijden is, verdrietig genoeg.

Ontspanning
Een somber begin van een zomercolumn, dat klopt. Laten we vooral ook de positieve dingen blijven zien. Zo staat de vakantie voor de deur, de luie stoel aan het zwembad roept! Heerlijk de boel de boel laten, de focus op iets anders, quality time met dierbaren … Werk is belangrijk, maar vrije tijd, genieten en ontspannen ook.

En dat lijkt na de afgelopen periode weer steeds meer te kunnen. Na de grote druk op de praktijken rondom corona, met vaccinaties, alle beschermingsmaatregelen, vaak ook kortere lontjes, zowel van patiënten als collega’s, lijken we met het effect van de vaccinaties en het versoepelen van de maatregelen langzaamaan weer iets meer te ontspannen.

Beweging
Ondertussen is onze vereniging in het project MOVE volop bezig na te denken over hoe we ons het beste kunnen organiseren, zodat de belangen van ons huisartsen goed (en telkens beter) kunnen worden gediend. Via diverse media hebben jullie daar ongetwijfeld al over gelezen. En zoals met elke verandering zijn er voor- en tegenstanders. Dokters die het toejuichen, dokters die het afkraken. En dat is begrijpelijk.

Wat ik jullie zelf wil meegeven
, is dat ik hoop dat we ons echt gezamenlijk gaan verenigen. Ik ben ervan overtuigd dat oplossingen in gezamenlijkheid tot stand moeten en kunnen komen. Door tegenover elkaar te staan, door de nadruk op alleen je eigen belang te leggen, kom je moeilijker tot oplossingen waarin de meerderheid zich kan vinden. Wat dat betreft ben ik echt een polderaar.
 
De komende jaren staat ons veel te wachten: huisartsentekort, vergrijzing, substitutie van taken, personeelsgebrek, toenemende zorgvragen Ga er maar aan staan. Er is geen eenvoudige oplossing voor deze problemen. We zullen – uiteraard met een kritische blik – naar kansen, mogelijkheden en samenwerking met anderen partijen moeten zoeken.

Een van de partijen waarmee we werken, is de zorgverzekeraar, met wie de samenwerking – zoals jullie in vorige nieuwsberichten hebben kunnen lezen – regelmatig stroef blijft verlopen. We blijven ons ervoor inzetten hierin een zo goed mogelijke modus te vinden en optimaal resultaat te behalen.

S
amen met de regio-organisaties doen we ons uiterste best om onze belangen en ook financiële positie te garanderen en te waarborgen, zodat we de zorg de komende jaren op de juiste manier kunnen blijven leveren. Zorg waar we plezier aan beleven. Waar we energie uit halen. En waarin ieders stem wordt gehoord.

Een
mooie zomer allemaal en heel veel vakantieplezier!
 
Mark Pul
voorzitter LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
Maak uw BIG-nummer bekend
 
De Rijksoverheid heeft in 2020 regels gepubliceerd voor het bekendmaken van BIG-nummers door artsen. De coronacrisis heeft weliswaar voor uitstel van handhaving van deze regels gezorgd, maar we informeren u graag over wat er is vastgesteld en wat de gevolgen zijn.
Lees verder »
De nieuwe wet Wtza: wat betekent dit voor u als huisarts?
 
Naar verwachting gaat per 1 januari 2022 de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in. Deze vervangt de huidige Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Over deze nieuwe wet is vier jaar lang gediscussieerd en een aparte eerstelijnscoalitie heeft er bij het ministerie voor gepleit de eisen in de wet zo beperkt mogelijk te houden. Toch betekent de wet wel iets voor huisartsen en alle andere zorgverleners die onder het stelsel met publieke middelen bekostigd worden.
Lees verder »
Samenstelling hagro en hagrobezoeken van het kringbestuur
 
In de statuten van de LHV-kring is opgenomen dat de leden jaarlijks aangeven of zij hun stem in de algemene ledenvergaderingen individueel of via een samenwerkingsverband uitbrengen. Voor iedere afgevaardigde vanuit een samenwerkingsverband (van ten minste vier leden) kunnen één of meer plaatsvervangers worden benoemd.
Lees verder »
De nazomerbarbecue op 9 september: mis ’m niet!
 
Een waar feestje, dat maken we ervan op 9 september a.s.! Netwerken en ont-moeten, bijpraten met collega’s: na het coronajaar kijken we ernaar uit eindelijk weer informeel samen te komen op de inmiddels vertrouwde locatie aan de Milligerplas in Zwolle. Geen themabijeenkomst voorafgaand aan de bbq dit keer, maar wel …
Lees verder »
 
Agenda
16 SEP 2021  
Grip op leidinggeven voor praktijkmanagers Utrecht
06 OKT 2021  
Lean coach Utrecht
07 OKT 2021  
De (zichzelf) coachende huisarts Zwolle
12 OKT 2021  
Beleid en bekostiging 2021 Zwolle
25 OKT 2021  
Praktijkmanagers: Beleid en bekostiging 2021 Utrecht
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl