Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Drenthe
 
21 juni 2021
Het bestuurlijk overleg met Zilveren Kruis leidt tot aanpassingen

Beste collega,

Op donderdag 16 juni heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de LHV, InEen en Zilveren Kruis. Aanleiding hiervoor was de brief die LHV en InEen verstuurd hebben naar aanleiding van het inkoopbeleid, ondersteund door veel brieven van individuele praktijken. Het overleg laat zien dat Zilveren Kruis de plannen bijstuurt. Er zullen in juli en september verdere afstemmomenten zijn over de uitwerking van aanpassingen.

Wat gaat er zeker wijzigen?
Zilveren Kruis hecht aan een tweejarig contract en heeft toegezegd ook in 2023 te indexeren zoals dat onder het HLA dat nu loopt, gebeurde. Ook de POH-S financiering zal worden aangepast. Zilveren Kruis gaat nu zoeken naar een mix van een vaste vergoeding naast het kunnen declareren van prestaties. Dat is wat de LHV altijd heeft bepleit, een methodiek die lijkt op de financiering van de POH-GGZ. Hoe dit gaat gebeuren moet nu verder worden uitgewerkt.
ZiIveren Kruis geeft duidelijk aan dat het geen bezuinigingsoperatie is en dat hij de wijzigingen macroneutraal wil vormgeven.

Rond ouderenzorg en een mogelijke overheveling daarvan naar regio-organisaties, liggen de standpunten nog uiteen.

Goede sfeer en vervolg
Uit een terugkoppeling van de delegatie van LHV en Ineen die met Zilveren Kruis hebben gesproken, blijkt dat er een goed overleg heeft plaatsgevonden. Er is nog veel uit te werken, maar we houden jullie zoals altijd op de hoogte via nieuwsbrieven en nieuwsflitsen. Jullie brieven hebben zeker laten zien welke onrust er ontstaat door de eerder gepubliceerde plannen van Zilveren Kruis. Het lijkt ons beter om, in afwachting van de uitwerking, op dit moment geen nieuwe brieven over het inkoopbeleid te sturen. 
 
Met vriendelijke groet,
mede namens de 7 kringvoorzitters,

Olaf Kuipers

 
 
LHV-Huisartsenkring Drenthe
085 - 048 01 01  |  noord-nederland@lhv.nl  |  drenthe.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl