Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
2 mei 2019
Uitnodiging wagro-bijeenkomst praktijkovername 5 juni a.s.

Geachte huisarts, beste collega,

 
In meerdere regio’s van Nederland, ook binnen onze LHV-kring Zwolle/Flevo/Vechtdal, is sprake van een (dreigend) tekort aan huisartsen dan wel huisartsenzorg: een onwenselijke situatie voor patiënten, maar ook voor huisartsen zelf. Het is in het belang van de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg dat deze (dreigende) tekorten worden gekeerd en opgelost.
 
Nascholing en praktijkpresentaties
Daarom organiseert de wagro in samenwerking met het bestuur van de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal een nascholing over praktijkovername, met aansluitend een aantal praktijkpresentaties. De bijeenkomst vindt plaats op 5 juni a.s. in restaurant Urbana in Zwolle. Wij verwachten dat zo’n dertig jonge huisartsen van de partij zullen zijn.
 
Presentaties praktijkhouders
Huisartsen die versterking of opvolging zoeken, nodigen we voor deze bijeenkomst uit om hun praktijk te presenteren. Een perfecte kans om de praktijk in de etalage én de spotlights te zetten!
 
De voorkeur gaat uit naar presentaties in de vorm van een (kort) wervend filmpje, zodat de potentiële overnamekandidaten een goed beeld krijgen van de betreffende praktijk. Wij stellen het op prijs als de presentaties worden gegeven door de vertrekkende cq versterking zoekende huisarts, samen met een praktijk- of hagro-collega, om alle vragen van geïnteresseerde starters zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden de presentaties plenair of in verschillende stands plaats.
 
Programma
19.30 uur: start programma waarnemers
20.45 uur: start presentaties praktijkhouders
Locatie: restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213, Zwolle
 
Komt u uw praktijk presenteren? Dan nodig wij u van harte uit om 20.30 uur aan te schuiven. Het programma duurt tot ongeveer 22.00 uur.
 
Aanmelden
Aanmelden kan tot 20 mei a.s. via huisartsenkringzfv@lhv.nl. Heeft u eerst nog vragen? Neem dan via hetzelfde e-mailadres contact met ons op. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie en tips voor uw presentatie.
 
Bent u erbij op 5 juni?
 
Met hartelijke groet,
namens het wagro-bestuur en het bestuur van de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal,
 
Lisette Snel en Astrid Jansen Holleboom
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl