Nieuws vanuit uw kring
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
7 maart 2022
Uitnodiging extra ALV: maandag 21 maart 2022 (online) –  19.30 - 20.30 uur
 


Beste collega’s,
 
Graag nodigen we jullie uit voor een extra (online) ALV. Tijdens deze ALV leggen we ons voorstel voor MOVE (Modernisering Vereniging LHV) om als kring Zwolle/Flevo/Vechtdal te fuseren met LHV landelijk besluitvormend voor, conform wat is besproken tijdens de ALV van november 2021. Vanwege de belangrijke besluitvorming hierover, hopen we dat zoveel mogelijk hagro’s en huisartsen aansluiten tijdens deze ALV. Naast dit onderwerp dragen we Alex Borsboom (huisarts in Lelystad) voor om te worden benoemd tot algemeen bestuurslid.

Wanneer
Datum:             maandag 21 maart2022
Tijd:                 19.30 – 20.30 uur
Link:                
Klik hier voor deelname

Vergaderstukken
De stukken voor deze extra ALV (met daarin ons voorstel om als kring te fuseren met LHV landelijk) zijn te vinden op de website en in de HAweb groep.

Aanmelden
Voor de besluitvorming is het van belang dat vanuit iedere hagro ten minste één huisarts deelneemt aan deze ALV. We verzoeken jullie vriendelijk je per mail (huisartsenkringzfv@lhv.nl) aan te melden.

Graag tot 21 maart!

Hartelijke groet,
namens het bestuur van de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal,
 
Mark Pul en Jan Willem Wennemars

Bijlagen:
Agenda ALV 21.03.2022
Oplegnotitie
Handreiking Move

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl