Nieuws vanuit uw kring
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
14 oktober 2021
LHV handleiding POH-S rekentool ZK 2022, inkomstenvergelijker 2021-2022 en webinars

Beste collega,

Zoals aangekondigd in ons nieuwsbericht van 22 september zijn we nog ver verwijderd van een visie-gedreven contract met Zilveren Kruis (ZK) waarbij investering in de eerste lijn het uitgangspunt zou moeten zijn. Het overlegteam huisartsen (OTH) heeft ernstige twijfels of de door ZK beoogde budgetneutraliteit voor praktijken als gevolg van de gewijzigde POH-S financiering vanaf 2022 voldoende is gewaarborgd.
 
Tevens ontvangen we op dit moment veel verontruste signalen van huisartsen die problemen ervaren bij het invullen van de POH-S rekentool 2022 van ZK. Ook het vergelijken van de inkomsten voor 2022 met 2021 via deze POH-S rekentools  levert vragen en onrust op. Hiermee is het voor praktijken niet goed mogelijk om vooraf in te schatten of declareren van niet-ketenzorg verrichtingen door de POH-S het verschil kan opheffen.

Dit heeft ons doen besluiten om een LHV handleiding op te stellen voor het invullen van deze POH-S rekentool en voor het vergelijken van inkomsten in 2022 t.o.v. 2021. Deze documenten zijn tekstueel afgestemd met ZK om ervoor te zorgen dat wat wij schrijven overeenkomt met hoe ZK rekent. Het OTH organiseert daarnaast vier online bijeenkomsten om te laten zien waar je aan moet denken bij het invullen van de rekentools POH-S aan de hand van voorbeelden. Deze online bijeenkomsten zijn gepland op:

 
Je kunt zonder verdere aanmelding één van deze toelichtingen bijwonen via deze MS Teams links. Mochten deze links niet werken, laat ons dat dan weten via secretariaatmn@lhv.nl. We sturen je dan z.s.m. een nieuwe link toe.

We willen nog steeds jullie mening ophalen over het bereikte resultaat van onze gesprekken met ZK als input voor onze vervolggesprekken in 2022. Het toesturen van de aangekondigde enquête in onze Kringnieuwsbrief is vertraagd door alle vragen die we hebben ontvangen over de POH-S. Dit heeft ons doen besluiten om eerst deze handleiding en inkomstenvergelijker voor jullie te maken.

Binnenkort ontvangen jullie de aangekondigde korte enquête. Daarin zullen we ook vragen opnemen over het verwachte effect van de gewijzigde POH-S financiering voor jouw praktijk. We raden jullie dan ook aan om de uitkomst van de ingevulde inkomstenvergelijker POH-S te bewaren!

 

Met vriendelijke groet, mede namens het OTH,

Mark Pul, voorzitter
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl