Nieuws vanuit uw kring
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
3 februari 2022
Reactie OTH op Zilveren Kruis extra nieuwsbericht POH-S 2022 2 februari jl.
Zorgvuldiger
Net als wij hebben jullie inmiddels bericht van Zilveren Kruis (ZK) gekregen dat ZK het betreurt dat haar wijziging in de bekostiging van de praktijk-ondersteuner tot zoveel onrust heeft geleid. En dat deze beleidswijziging zorgvuldiger aangepakt had moeten worden en dat daarmee deze beleidswijziging vooralsnog van de baan is.  

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, maar wijzelf betreuren het dat er eerst sprake moet zijn van brievenacties, protesten, krantenartikelen en advertenties, bestuurlijke druk, petitie van actiegroep en een kortgeding voordat ZK haar desastreuze beleid herziet.  

Reeds in maart 2021 heeft het overleg team huisartsen (OTH) ZK geadviseerd haar voorgenomen inkoopbeleid ten aanzien van de praktijkondersteuning terug te trekken met de voorspelling dat dit tot grote onrust zou leiden bij de door Corona moegestreden huisartsen.

Dankzij gezamenlijke inspanningen van OTH, huisartsen, LHV-bureau en -bestuur is het gelukt om ZK op andere gedachten te brengen.

We zijn het roerend eens met ZK dat dit zorgvuldiger had gekund.

Waar staan we nu?
In feite beginnen we weer van voren af aan want een rampzalig beleid herzien is niet hetzelfde als visie-gedreven investeren in de eerste lijn.

Conform jullie verzoek uit de ledenpeiling eind 2021 gaat het OTH zich voor jullie inzetten om alsnog en opnieuw met ZK toekomstbestendig beleid te formuleren waarbij de door ZK toegezegde miljoenen zorgvuldig en toetsbaar ingezet gaan worden voor diegenen die het zware werk verzetten. Dat zijn jullie, de huisartsen met hun praktijkteams.
 
Met vriendelijke groet,
mede namens het OTH,
 
Mark Pul, voorzitter LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl