Nieuws vanuit uw kring
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
20 januari 2022
Zilveren Kruis: FAQ POH-S en declaraties testen en materiaalkosten

Beste collega’s,

Aan het begin van het nieuwe jaar twee korte berichten. Eentje gaat over een FAQ rond POH-S, omdat daar veel vragen over leven. Het andere bericht betreft de antwoorden van Zilveren Kruis op wat nu declarabel is rond testen en materiaalkosten.

FAQ POH-S
Er leven veel vragen rond POH-S. Veel van deze vragen komen ook bij de ketenzorggroepen terecht. Om te voorzien in deze behoefte is er een Frequently Asked Questions document opgesteld. Wij hopen dat met dit document de meeste vragen voor nu beantwoord kunnen worden. Als u van de zorggroep hoort dat zij veel vragen krijgen, kan dit document uiteraard met hen gedeeld worden of mogen zij ernaar linken vanaf hun site.


Declaratiemogelijkheden
Naast vragen rond de POH-S komen er ook vragen binnen over wat nu precies declarabel is bij MMSE en materiaalkosten. Deze vragen hebben we voorgelegd aan ZiIveren Kruis.
De eerste vraag is of de MOCA-test (Montreal Cognitive Assesment) ook gedeclareerd kan worden. Zilveren Kruis heeft bevestigend geantwoord. Hiervoor kan de prestatie MMSE (code 13010) gedeclareerd worden.
Daarnaast waren ook vragen over vergoedingen van materialen bij verdenking op een urineweginfectie. Maar in de vergoedingenlijst staat met name de vergoeding voor dipslides.
Zilveren Kruis heeft nu bevestigd dat bepalingen door de huisarts middels urinesticks en sediment ook vallen onder materialenvergoeding met code 12903.


Met vriendelijke groet, mede namens het OTH,

Mark Pul, voorzitter
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl