Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
12 maart 2018
AVG: wat moet u regelen?
Op 25 mei 2018 zullen een aantal onderdelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG) in werking treden. Wat is de stand van zaken en wat moet u als huisarts regelen?
Lees verder »
Bent u aangesloten bij een klachten- en geschilleninstantie?
Per 1 januari 2017 is aansluiting bij een klachten- en geschilleninstantie verplicht voor iedere huisarts. Bent u al bij een instantie aangesloten?
Lees verder »
Kringcontributie 2018 en voordelen lidmaatschap
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 november jl. is de kringcontributie voor komend jaar vastgesteld. De maximale contributie voor komend jaar is vastgesteld op € 350 voor alle huisartsen (vorig jaar was dit maximaal € 400). De leden, aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering, zijn net als vorig jaar akkoord gegaan met contributiebepaling via omrekenfactoren.
Lees verder »
Roept u maar!
De kring-ALV op 19 april is alweer in zicht! Zoals u weet, is er naast de vaste zakelijke agendapunten altijd ruimte voor een specifiek thema of onderwerp. Welk onderwerp leeft er bij u op dit moment? Waar zou u tijdens de ALV graag verder over brainstormen of worden geïnformeerd? Laat het ons weten, mogelijk zetten we uw suggestie dan in de spotlights in april. Roept u maar en schroom vooral niet, de kring is er voor ú!
Agenda
12 MRT 2018  
Huisartsendialoogavonden regio Zwolle: 31 januari en 12 maart Zwolle
17 APR 2018  
Functioneringsgesprekken Zwolle
19 APR 2018  
Algemene Ledenvergadering LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
05 JUN 2018  
Praktisch arbeidsrecht Zwolle
05 JUL 2018  
5 juli: meat & greet!
 
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl