Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
27 mei 2021
Nieuw inkoopbeleid van Zilveren Kruis stuit huisartsen tegen de borst
Beste collega,

Recent publiceerde Zilveren Kruis het inkoopbeleid Huisartsenzorg voor 2022-2023. Daarmee zorgt Zilveren Kruis voor veel beroering onder huisartsen, want er staan verschillende plannen in die schadelijk zijn voor de praktijkvoering. Bovendien zijn vertegenwoordigers van huisartsen niet noemenswaardig geconsulteerd bij het opstellen van het inkoopbeleid. Zowel inhoudelijk als wat betreft uitvoering kan Zilveren Kruis dus niet rekenen op een warme ontvangst. Het Overleg Team Huisartsen (OTH) vraagt Zilveren Kruis daarom het voorgestelde inkoopbeleid aan te passen.
 
Het OTH heeft samen met InEen een brief gestuurd aan Olivier Gerrits, directeur zorginkoop bij Zilveren Kruis, om bezwaar te maken tegen het inkoopbeleid. Hieronder staan kort de belangrijkste punten voor huisartsen. De hele brief is hier te lezen.
 
Er is in de afgelopen jaren gevraagd door huisartsen om naast de vergoeding voor POH-S d.m.v. een module ook declaraties door de POH-S mogelijk te maken. Bij andere zorgverzekeraars is dat gebruikelijk. Zilveren Kruis maakt nu declaraties mogelijk, maar schrapt daarbij de module POH-S. Op die manier is het niet meer mogelijk een kostendekkende POH-S in dienst te houden. Het OTH vraagt dus opnieuw dat declareren mogelijk wordt, náást een blijvende module voor POH-S. Dit is nodig om ook de indirecte zorgverlening door de POH-S te continueren.
 
Ook de 3,25 uur extra per week voor ondersteunend personeel wordt door Zilveren Kruis geschrapt. Dit gaat om geld uit de groeiruimte van het Hoofdlijnen Akkoord, het zou structureel beschikbaar komen en het merendeel van de praktijken heeft dus met dit geld personeel in dienst genomen. Het OTH vraagt ZK om zich aan de eigen afspraken te houden.
 
Verder schuift Zilveren Kruis de module Kwetsbare ouderen naar de Regio-organisatie (RHO). De RHO krijgt dus geld voor werk dat de huisarts doet en krijgt daarmee een kassiersfunctie. Hier zitten de meeste huisartsen en Regio-organisaties niet op te wachten, het is een toename van rompslomp.
 
Het wachten is nu op een reactie van Olivier Gerrits. Er wordt op korte termijn een bestuurlijk overleg gepland om op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Het OTH hoort van huisartsen en directeuren van regio-organisaties dat er veel ontevredenheid is. Sommige huisartsen zijn al bezig hun eigen onvrede te uiten naar de heer Gerrits, door hem een brief te sturen. We zijn benieuwd wat er gaat volgen.
 
Met vriendelijke groet,
mede namens de 7 Kringvoorzitters,


Mark Pul
Voorzitter LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal  
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl