Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
14 februari 2019
Enquête NZa monitor hoofdlijnenakkoord staat online

Beste huisarts,

Huisartsen kunnen vanaf 11 februari tot en met vrijdag 22 februari de NZa enquête invullen. Dit onderzoek is een onderdeel van de NZa monitoring van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022. Huisartsen geven via deze enquête aan in hoeverre zij de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord terugzien in het contract en in de dagelijkse praktijk. De LHV hoopt op zoveel mogelijk deelnemers. 
Link naar Monitor Contractering Huisartsenzorg 2019

NZa-monitoring
Met de start van Monitoring geeft de NZa uitvoering aan onze afspraak om een onafhankelijke partij het akkoord te laten monitoren. Dit was een belangrijk punt voor de LHV. De NZa voert de monitor uit door middel van interviews met verzekeraars en zorgaanbieders, door analyse/vergelijking van de (standaard)contracten en analyse/vergelijking van de declaraties. En dus door deze brede enquête onder praktijkhouders. Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk huisartsen deelnemen.

Uitwerking Hoofdlijnenakkoord
In april levert de NZa naar verwachting de eerste monitor op. Dit is de eerste in een jaarlijkse reeks waarmee we de komende jaren in beeld krijgen of en hoe de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord uitgewerkt zijn in afspraken en de contracten van huisartspraktijken en huisartsenorganisaties. Op basis van de monitor gaat de LHV met ZN en VWS verder in gesprek om de uitwerking in de regio‚Äôs verder te stimuleren. Met als doel om de in het Hoofdlijnenakkoord beschikbaar gestelde middelen in te zetten in de praktijken, voor een goed toegerust ondersteunend team en Meer Tijd Voor De Patiënt. 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

Mark Pul, voorzitter

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl