Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
4 april 2019
OPEN, MedMij en PGO: wat gaat het brengen?
Misschien bent u begrippen als OPEN of PGO wel tegengekomen in vakliteratuur of op een congres. Maar met ingang van 2020 wordt het realiteit in uw eigen praktijk. Wat is nu het verband tussen de verschillende termen?
Lees verder »
In de picture: opvolgingsproblematiek
Inmiddels zijn de problemen rond opvolgingsproblematiek in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal sterk merkbaar. Vanuit verschillende hoeken luiden noodkreten, die niet aan ons voorbijgaan. Er zijn al diverse campagnes rond het thema gestart, waarin ook Medrie fungeert als aanspreekpunt en sparringpartner.
Lees verder »
Zilveren Kruis: nieuwe ronde, nieuwe kansen
Onlangs is er overleg geweest tussen Zilveren Kruis en het LHV overlegteam 7 Zilveren Kruis Kringen. Na de contractering van 2019 proberen we nieuwe wegen in te slaan. De stand van zaken.
Lees verder »
Save the date: ‘Meat & great’-zomerbarbecue, 4 juli 2019
Vanwege het succes van de eerste editie organiseren we ‘m dit jaar graag weer: de zomer-bbq! Zet u ‘m alvast in uw agenda, op 4 juli a.s. vanaf 18.00 uur? De locatie volgt!
Agenda
04 APR 2019  
Algemene Ledenvergadering LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
11 APR 2019  
Tijdmanagement Utrecht
16 MEI 2019  
Waarnemersdag Zwolle 2019 Zwolle
05 JUN 2019  
Starters- en stoppers bijeenkomst
01 JUL 2019  
De dokter in balans Zwolle
 
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl