Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
12 mei 2020
Beste collega,
De jongsten gaan sinds gisteren weer naar school. Ook de kappers, schoonheidsspecialisten en andere mensen in contactberoepen ‘mogen weer’. Vorige week kondigden Mark Rutte en Hugo de Jonge het spoorboekje voor de komende maanden aan. Stapsgewijs worden de coronamaatregelen versoepeld, uiteraard onder strikte voorwaarden, en elke nieuwe stap wordt alleen gezet als het kan. Langzamerhand krijgt de maatschappij weer wat meer ‘lucht’.

We zien in onze regio inmiddels een dalende lijn in de coronadruk op de dagpraktijk. Ook de druk op de luchtwegspreekuren daalt. En werden coronapatiënten eerst op hagro-niveau geclusterd, de situatie laat nu weer toe e.e.a. op praktijkniveau op te pakken. Hoopvolle trends, waarbij we als geen ander alert zijn op en rekening houden met de mogelijkheid dat met het versoepelen van de maatregelen de druk op de zorg ook in no time weer kan toenemen.


Tegelijkertijd merken we dat de druk op de weer op gang komende reguliere zorg groter wordt, wat ons toch wel zorgen baart … Uiteraard zetten we als huisartsen alles op alles om de best mogelijke zorg te kunnen blijven bieden. Met elkaar – als praktijkhouders, waarnemers, hidha’s en medewerkers in een andere functie in de praktijk of op de post – bewegen we voortdurend met de situatie mee.


Hoe lastig, moeilijk en intensief het dokteren in de huidige situatie soms ook is, het feit dat we het samen doen, maakt mij persoonlijk ook trots. Trots op onze beroepsgroep. Op alle collega’s. In, maar vanzelfsprekend ook buiten onze regio. Samen de schouders eronder: mij sterkt het in mijn dagelijkse werk, ik hoop van harte jullie ook!


Mark Pul
voorzitter LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
Op zoek naar opvolging of vervanging? Gebruik de waarnemerslijst!
In de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal wordt gewerkt met een waarnemerslijst. Bent u praktijkhouder en op zoek naar kortdurende, langdurende of vaste praktijkopvolging?
Maak dan handig gebruik van de waarnemerslijst en breng uw vacature via waarnemerslijstzwolle@outlook.com onder de aandacht van de waarnemers en hidha’s in de regio. Wij wensen u veel succes met het vinden van de juiste match!
Digitale invulling gecombineerde ALV’s
De gecombineerde ALV’s voor de eerste helft van het jaar staan gepand voor 25 mei (regio Vechtdal), 26 mei (regio Zwolle) en 2 juni (regio Flevo). Omdat de fysieke bijeenkomsten niet kunnen plaatsvinden, werken we op dit moment aan een digitale invulling met de mogelijkheid voor discussie en reacties op HAweb. Wordt binnenkort vervolgd!
Zomer-bbq met starters-stoppersbijeenkomst gecanceld
Het is niet anders: door de coronaproblematiek zijn we helaas genoodzaakt de zomer-bbq met starters-stoppersbijenkomst op 25 juni a.s. te cancelen. Ontzettend jammer, want de bijeenkomst heeft zich de afgelopen jaren bewezen als nuttig én gezellig netwerkevenement aan de Milligerplas in Zwolle. We denken erover na hoe we de starters-stoppersbijeenkomst op een later moment invulling kunnen geven.
Huisartsencontract 2021: gesprekken met Zilveren Kruis zijn in volle gang
Vanwege het belang van goede financiële randvoorwaarden voor iedere huisartsenpraktijk lopen de gesprekken met Zilveren Kruis vanuit het LHV 7 Kringen overlegteam tijdens de coronacrisis door. We voeren die gesprekken samen met InEen over de inzet van de groeiruimte uit het hoofdlijnenakkoord voor 2021 door Zilveren Kruis. In juni verwachten we jullie te kunnen informeren over de uitkomsten daarvan.
Lees verder »
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl
...