Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
6 april 2017
Bijpraten en netwerken met collega’s en het kringbestuur

Uitnodiging ALV: donderdag 20 april a.s., 17.30 - 20.30 uur, Van der Valk Hotel Zwolle 

Geachte huisarts, beste collega,

Time flies! Graag nodigen wij u uit voor alweer de volgende algemene ledenvergadering van de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal op donderdag 20 april a.s.

We starten dit keer met soep en broodjes en komen dan via de reguliere agendapunten aan bij het centrale vergaderthema: huisartsencontract Zilveren Kruis 2018 (en verder). Tijdens dit onderdeel geeft ook Ad Vermaas (senior beleidsadviseur praktijkvoering van de landelijke LHV) acte de présence.

Last but not least in het programma is de netwerkborrel: een mooie kans om te netwerken, waarbij we in het bijzonder de ontmoeting willen faciliteren tussen waarnemers die zich oriënteren op een eigen praktijk en praktijkhouders die langzaam willen afbouwen en/of stoppen.

Datum
: donderdag 20 april 2016
Locatie: Van der Valk hotel Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1
Voor wie: leden LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

Programma
17.30 – 18.00 uur: ontvangst met soep en een broodje
18.00 – 20.30 uur: vergadering incl. netwerkborrel

Vergaderstukken
De stukken voor de vergadering vindt u hier.

Aanmelden
In verband met de catering ontvangen wij uw aanmelding graag vóór 13 april a.s. Het aanmeldingsformulier vindt u
hier.

U bent er toch bij op 20 april? Heel graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal,

Mark Pul, voorzitter

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl