Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Afstemming met regievoerder CWZ over integrale digitale diagnostiek in regio Gelderland-Zuid
 
4 december 2019
Geachte mevrouw Tijssen,

Dit is een bericht van het CWZ over diagnostiek in de regio Nijmegen.

In oktober heeft VGZ, de grootste zorgverzekeraar in ons verzorgingsgebied, u geïnformeerd over haar inkoopbeleid voor 2020. Met dit beleid streeft VGZ naar één aanbieder voor integrale digitale laboratoriumdiagnostiek die kwalitatief goed én betaalbaar is. Inmiddels hebben CZ en Menzis aangekondigd komend jaar een vergelijkbare keuze te willen maken.

 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) gecontracteerde diagnostiekaanbieder
CWZ is door VGZ voor de (GHOR)regio Gelderland-Zuid als regievoerder aangewezen voor zowel klinische chemie en medische microbiologie als pathologie en trombosezorg. In deze regio gaat CWZ samenwerken met Ziekenhuis Rivierenland (ZR) in Tiel. Daarnaast krijgt CWZ een actieve rol in de regio Gelderland-Midden (samen met Rijnstate), in de regio Noord-Brabant (samen met Jeroen Bosch Ziekenhuis) en in de regio Noord-Limburg (samen met VieCuri).
 
Wat verandert er in de regio?
Met ingang van 1 januari 2020 vraagt VGZ de behandelaars om verzekerden voor diagnostiek en trombosezorg te verwijzen naar het CWZ en onderaannemer ZR als gecontracteerde zorgaanbieders. Dit om te voorkomen, dat verzekerden de kosten voor diagnostiek niet (volledig) vergoed krijgen. De regionale huisartsenorganisaties en beide ziekenhuizen zijn in gesprek over de implementatie van de integrale digitale diagnostiek. Periodieke evaluaties maken hier onderdeel van uit waarbij het uitgangspunt is de borging van kwaliteit en service van dienstverlening.
 
De meerderheid van de huisartsen in de regio Gelderland-Zuid, Noord-Brabant, Gelderland-Midden en Noord-Limburg vraagt diagnostiek aan bij de gecontracteerde laboratoria. Behoudens optimalisatie blijft de dienstverlening zoals zij van ons gewend zijn. Voor de huisartsen die niet (of deels) naar het CWZ verwijzen, zullen de veranderingen groter zijn, maar waarin we streven dat de huisarts en de patiënt zo min mogelijk hinder ondervinden. Hiervoor is CWZ in gesprek met VGZ en SHO. De eventuele veranderingen zullen wij op korte termijn met u delen.

Inzetten op verbetering van de bestaande situatie

Tijdens de gesprekken tussen de LHV-huisartsenkring Nijmegen e.o., de huisartsenzorggroep en de laboratoria zijn we tot de conclusie gekomen dat dit traject kansen biedt om de regionale verbinding tussen eerste en tweede lijn te versterken. We werken toe naar één fijnmazig prik- en distributienetwerk voor de gehele regio, digitale ordering, efficiëntere diagnostiek, complete spiegelinformatie voor FTO/DTO’s, een sluitend overzicht van epidemiologische gegevens in de regio op het gebied van infectieziekten en beschikbaarheid van uitslagen voor patiënten en (relevante) zorgverleners, alles tegen kosten die niet hoger zijn dan noodzakelijk.

Meer informatie

Uiteraard houden wij graag u op de hoogte over de nieuwe ontwikkelingen. Heeft u in de tussentijd een vraag of wilt u graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via huisartsencoördinator Lucienne van Vliet-Franssen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 024-3657011 of per email via zorgpartners@cwz.nl
LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.
024 - 64 56 088   |  secretariaat@huisartsenkringnijmegen.nl  |  nijmegen.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0064, u ontvangt deze email op c.tijssen@lhv.nl