Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
1 juli 2020
Anders dan anders


Zelden is er een tijd geweest zoals de afgelopen maanden. Alles ging anders dan anders. Alle spreekuren moesten op de kop. Op praktijkniveau werd overlegd welke patiënten we wel en welke we niet zouden zien. Veel werd telefonisch afgehandeld. Op regionaal niveau werden crisisteams opgericht, waarbij ook huisartsen actief betrokken waren. Er werd nauw samengewerkt met partijen als de GGD, de thuiszorg, etc. Ook op landelijk niveau werd koortsachtig overlegd: wat zijn de nieuwe regels, hoe verlenen we zorg binnen die nieuwe kaders, en – allesoverstijgend – hoe gedraagt het virus zich?
 
Onze dagelijkse praktijk
Ondertussen werden u en ik met patiënten overladen. Ook in onze regio werden veel mensen ernstig ziek en opgenomen, ook in onze regio stierven patiënten. Natuurlijk kennen we dit soort situaties na uitbraken van de griep. Maar in het geval van corona was het allemaal nog een aantal graden erger. We zagen ziekte. We zagen verdriet. We zagen dat het soms lastig was om te rouwen, omdat het zelfs voor familieleden niet altijd mogelijk was bij het afscheid van een geliefde te zijn ... Ook collega’s werden ziek, waarvan een aantal ernstig. Gelukkig zijn er in onze regio geen collega’s aan het virus bezweken. Wel zijn er die nog lang klachten hebben gehad of nog steeds klachten hebben.

Waarnemers
Voor de waarnemers was het ook een spannend tijd. Een aantal van hen hoefde niet op de werkvloer te verschijnen, bij gebrek aan werk. Een lastige situatie, die de verhoudingen onderling ook weer op scherp heeft gezet. Toen de zorg eenmaal goed liep, hebben veel waarnemers ook op coronaposten gewerkt. Ook diensten werden goed opgevangen door waarnemende huisartsen, sommigen haalden zelfs de tv. Mijn oprechte dank voor de inzet van de waarnemers in onze regio!

Ook beleidsmatig zitten we niet stil

Ook als LHV en als kringbestuur hebben we niet stilgezeten en hielden en houden we voortdurend de vinger aan de pols. We namen deel aan het regionale crisisoverleg en zijn via de digitale kanalen actief in overleg met Zilveren Kruis over het invullen van de groeiruimte. Daarnaast hebben we met ons ‘coronatientje’ financiële ruimte kunnen vrijmaken om de kosten en ook de gederfde inkomsten iets te kunnen dekken. Verder werken we samen met de NHG over invulling van de dag- en de ANW-zorg, en met de GGD bakenen we de taken van de huisarts af.
 
OPEN
Door de noodzakelijke focus op corona – in de praktijk van alledag, maar ook in breder perspectief – verschoof het programma OPEN meer naar de achtergrond en liep vertraging op. Naar verwachting wordt in het najaar besloten over een patiëntenportaal, zodat we voor het eind van het jaar online inzage aan kunnen bieden.

Vakantie
Maar nu staat eerst de vakantie voor de deur. En ook die verloopt anders. Waar we in het verleden over de hele wereld uitwaaierden, zijn we nu beperkter in onze bewegingsruimte. We vullen de tijd anders in. We kiezen andere bestemmingen en andere mogelijkheden voor vervoer. Anders is echter niet per definitie minder goed …

Ik hoop dat jullie ook in deze nieuwe omstandigheden genieten van de zomer. Vind ontspanning en laad je weer goed op, om straks met veel plezier en nieuwe energie weer aan de slag te gaan.
 
Een fijne, zonnige vakantie gewenst!
 
Mark Pul
voorzitter LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl
...