Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
8 juni 2017
Uit het landelijk circuit: samenloopcontrole
De gezamenlijke zorgverzekeraars en de gezamenlijke zorgkantoren werken aan een systeem om vroegtijdige samenloop van zorgkosten te vermijden. Het gaat erom te voorkomen dat huisartsen en andere eerstelijnsprofessionals declaraties naar de zorgverzekeraar sturen terwijl de zorgkosten door de WLZ gedekt zouden moeten worden. Wat betekent dit voor u?
Lees verder »
Zorgvernieuwing Flevoland/Vechtdal/Zwolle in 2017
In 2016 zijn Zilveren Kruis, HCF, Charis, HRZ en LHV kring met elkaar van start gegaan om invulling te geven aan zorgvernieuwing in de regio.
Lees verder »
Voor de Zwolse huisartsen: 'Home-start' ondersteunt gezinnen
Home-Start is een organisatie die door de gemeente Zwolle wordt gesubsidieerd. Er wordt gewerkt met opgeleide vrijwilligers om gezinnen te ondersteunen weer sterk in hun schoenen te komen staan.
Lees verder »
Persbericht Zorgbelang
Een groot aantal mensen in Nederland is aangewezen op langdurige zorg. Bijvoorbeeld ouderen die het thuis niet meer alleen redden, mensen met een verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen of mensen met ernstige psychiatrische aandoening.
Lees verder »
Agenda
08 JUN 2017  
Bestuursvergadering
28 JUN 2017  
Wagrobijeenkomst Zwolle - Nefrologie Zwolle
13 JUL 2017  
Bestuursvergadering
12 SEP 2017  
6e editie Pijn Spreekuur 2017 - onder auspiciën van de Stichting Pijn bij Kanker Zwolle
26 SEP 2017  
Uw patiënten- en financiële administratie op orde Module I Zwolle
 
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl