Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
8 november 2018
Sluitingsdatum portaal huisartsencontract Zilveren Kruis
Beste collega,

Na het uitbrengen van de nieuwsflits op 31 oktober jl. is er telefonisch contact geweest met Zilveren Kruis. Daaruit hebben we opgemaakt dat er veel brieven door jullie zijn verstuurd, er media-aandacht is en dat dit impact heeft op Zilveren Kruis. Maar tot op heden heeft Zilveren Kruis nog geen wijziging in haar beleid en contracten naar ons gecommuniceerd.
 
Sluitingsdatum portaal huisartsencontract
Van diverse leden en relaties (o.a. de NZa) hebben we vernomen dat Zilveren Kruis mondeling heeft aangegeven dat het contracteringsportaal langer open zal blijven dan aangekondigd. Telefonisch hebben wij zojuist vernomen van Zilveren Kruis dat het portaal voor het huisartsencontract tot 1 december 2018 open is i.p.v. 8 november 23:59 uur. Formele communicatie hierover is er nog niet. We hebben Zilveren Kruis gevraagd om snel duidelijkheid te geven. Wij adviseren u om bij vragen hieromtrent contact op te nemen met uw contactpersoon binnen Zilveren Kruis.
 
Stand van zaken per 8 november en vervolg
We zijn nog steeds met Zilveren Kruis in gesprek om tot afspraken te komen om de basiszorg op orde te brengen en de kwaliteit daarvan te garanderen.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij uw keuze. We blijven u informeren over de ontwikkelingen.
 
Met vriendelijke groet, mede namens de 7 Kringvoorzitters en het LHV Bestuur,
Mark Pul, voorzitter Kring Zwolle/Flevo/Vechtdal
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl