Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
1 april 2021
MOVE: Kring Zwolle/Flevo/Vechtdal onthoudt zich van stemming
 
Tijdens de landelijke LHV-ledenraad van 9 maart jl. is het voorstel voor MOdernisering van de VEreniging (MOVE) goedgekeurd. Van de 23 kringen waren er drie tegen het voorstel, vier, waaronder onze kring Zwolle/Flevo/Vechtdal, onthielden zich van stemming. De andere kringen, en ook LHV-Wadi, stemden voor.
Lees verder »
‘What if’-noodscenario COVID-19
 
Op dit moment bereidt de huisartsenzorg zich regionaal met de gehele zorgsector voor op een ‘what if’-noodscenario met betrekking tot COVID-19. Binnen de ROAZ-regio zijn de regionale plannen vastgelegd in een actieplan. De LHV-kring Zwolle/Flevo/Vechtdal is hier vanuit het crisisteam/Medrie en het OMT ook bij betrokken.
Lees verder »
Waarnemers versus praktijkhouders in onze regio
 
De afgelopen jaren hebben de waarnemers in onze regio zich in zowel dagpraktijken als in de anw-diensten uitstekend ingezet. Om goede huisartsenzorg te borgen, vinden wij het als bestuur belangrijk ook de stem van de waarnemers goed door te laten klinken.
Lees verder »
Nieuwe datum ‘meet & greet’-kringbarbecue: 9 september a.s.
 
In de hoop/verwachting dat we in het najaar weer min of meer als vanouds samen kunnen komen en volop kunnen ‘meeten & greeten’, stellen we de geplande zomerbarbecue van 1 juli uit en maken we er een najaarsbarbecue van op donderdag 9 september a.s., met daaraan voorafgaand een informele themabijeenkomst (aanvang 17.30 uur). Zet u de meeting alvast in uw agenda?
Agenda
12 APR 2021  
Gesprekstechnieken bij beeldbellen (online) Online-training
22 APR 2021  
Grip op leidinggeven voor praktijkmanagers Online-training
18 MEI 2021  
Lezen van beleidsdocumenten Utrecht
25 MEI 2021  
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Utrecht
26 MEI 2021  
Lean coach Utrecht
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl