Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
3 mei 2021

Forse bezwaren bij inkoopbeleid 2022-2023 Zilveren Kruis   

Beste collega,

In onze nieuwflits van 18 maart jl. beschreven wij het doorlopen proces én onze zorgen tijdens de consultatieronde van Zilveren Kruis. Inmiddels is het inkoopbeleid 2022-2023 gepubliceerd op de website van Zilveren Kruis en ontvangen wij veel signalen van bezorgde huisartsen. Deze gaan met name over het vervallen van de vaste vergoeding voor de module POH-S en de overheveling van de module kwetsbare ouderen van het huisartsencontract naar de regio-organisatie. We zien dit beleid als een zeer ongewenste bezuiniging die het praktijkhouderschap in Zilveren Kruis kerngebieden onder druk zet. Met de toegenomen zorgvraag en in de huidige krappe arbeidsmarkt vinden wij dit voorgenomen beleid onverantwoord voor de continuïteit van de patiëntenzorg.
 
Momenteel bereiden LHV en InEen een formele reactie voor op dit inkoopbeleid voor de directie van Zilveren Kruis. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk met jullie delen en jullie informeren over het vervolg. Jullie signalen blijven we graag ontvangen!
 
Hulpmiddelenbeleid 2021 van Zilveren Kruis: blijven melden tot 31 mei!
Wij roepen jullie op om vooral alle problemen te blijven melden die het hulpmiddelenbeleid 2021 van Zilveren Kruis teweeg brengt. Als wij geen nieuwe meldingen meer van jullie ontvangen dan zal Zilveren Kruis blijven aangeven dat het aanloopproblemen zijn. Alleen met voldoende en doorlopende meldingen van jullie tot 31 mei as., kunnen wij aantonen dat dit hulpmiddelenbeleid structureel problemen geeft. Geef je melding dus door via:
Hulpmiddelen Zilveren Kruis via groothandels i.p.v. apotheek | Het Roer Gaat Om (lhv.nl)

Sinds de invoering van het nieuwe hulpmiddelenbeleid van Zilveren Kruis verzamelt LHV meldingen. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met de directie van Zilveren Kruis over dit onderwerp. Tot nu toe heeft Zilveren Kruis steeds aangegeven dat het probleem niet aan hun beleid ligt of dat het aanloopproblemen zijn.
 
Onlangs is er afgesproken dat de aangemelde problemen geanalyseerd worden en dat bezien gaat worden wat de oorzaak is. Dat gebeurt in gezamenlijkheid tussen LHV en Zilveren Kruis. Daarvoor hebben we nog steeds jullie meldingen nodig! Zonder deze meldingen, kunnen we de hypothese van Zilveren Kruis dat het aanloopproblemen zijn, niet weerleggen. Blijf dus melden tot 31 mei a.s. Dat is nodig om Zilveren Kruis te overtuigen om het huidige inkoopbeleid bij te stellen.

Met vriendelijke groet, 
mede namens de 7 Kringvoorzitters,


Mark Pul, voorzitter LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl