Informatie van de Landelijke Huisartsen Vereniging Aan- en afmelden  -  Bekijk online
Nieuwsbrief Huisartsenkring
Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
22 september 2016
Beste collegae,

En zo is de zomer alweer voorbij. Het leek in eerste instantie een aardig natte, maar toch zijn er de laatste weken weer allerlei records gebroken. Klimaat – het blijft een bijzonder iets.
Dat geldt eigenlijk ook voor ons huisartsen. Ons vak is voortdurend in beweging, net als onze vereniging. Ook deze zomer zaten we als LHV niet stil. Er is in de hete uren flink gespard over plannen voor aanpassingen in de verenigingsstructuur. Daarbij liepen de bestuurlijke gemoederen soms hoog op. We verwachten in het najaar een goed plan te kunnen presenteren, waarbij we als vereniging inspelen op effectiviteit en efficiëntie van besluitvorming, waarbij inspraak- en controlemogelijkheden vanuit de regio worden verbeterd. De LHV zal meer en vaker rechtstreeks contact zoeken en in gesprek gaan met haar leden om de meningen te peilen. Als nieuwe kringvoorzitter van onze regio ben ik in dezen, samen met de werkgroep LHV 2022 – waarin onze secretaris actief is – en onze andere kringbestuurders, nauw betrokken bij het landelijk bestuur.
Naast veranderingen binnen onze vereniging volgen we ook de ontwikkelingen op het gebied van financiering nauwgezet. Vanuit het landelijk, maar ook vanuit het regionaal bestuur is er regelmatig overleg met verzekeraars als Zilveren Kruis (voorheen Achmea). Daarin worden op regionaal niveau de projecten in S3 besproken, in samenwerking met coöperaties en verenigingen als Charis, HCF en HRZ. Zoals u weet lopen er in de regio Zwolle-Flevo-Vechtdal twee projecten – Vitaal Vechtdal en Horizontaal Verwijzen – die de goedkeuring van Zilveren Kruis hebben gekregen om doorontwikkeld te worden. Deze projecten worden in het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 in onze regio uitgewerkt. Er is overleg gaande over hoe om te gaan met kleine innovatieve projecten. Heeft u een mooi project, laat het ons of een van de coöperaties/verenigingen vooral weten.
 
Aansluitend bij deze gedachte neem ik u nog even mee in onze visie voor de komende periode. Deze ligt op het vlak van verbinden en profileren. Dit houdt in dat de samenwerking met onze collega-huisartsenorganisaties, Medrie en andere eerstelijnsorganisaties wordt versterkt. We proberen samen op te trekken in projecten, om ook het draagvlak van projecten en besluiten in onze regio te vergroten. Daarin ligt de focus voor de LHV op het politieke vlak. Op regelgeving en uitwerking van financiering. Op uitwerking van GGZ en ouderenzorg in onze omgeving. Op het uitwerken van de nieuwe klachtenregeling. Op het vergroten van kwaliteit van zorg onder onze huisartsen middels het goed inregelen van onderwijs. Dit alles willen we u als kring laten zien en laten weten.

Er staat ons, kortom, een uitdagende taak te wachten. We vertrouwen op uw steun, want zonder u kunnen we eenvoudigweg niet bestaan.
 
Mark Pul, voorzitter LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
De afhandeling van S3 en doelmatig voorschrijven
Huisartsen hebben eind augustus van Zilveren Kruis een brief ontvangen met daarin informatie over doelmatig voorschrijven en de laatste compensatiemaatregel van Zilveren Kruis. Een toelichting.
Lees verder »
Mis ‘m niet!
Voor in de agenda: een spraakmakende bijeenkomst met o.a. discussie over een actueel en boeiend thema – ludiek en verrassend omlijst – een hapje, drankje en gelegenheid tot bijpraten en netwerken. De ALV op 1 december a.s. in Zwolle, van 18.00 tot 20.30 uur. Save the date!
Lees verder »
Goodwill
Hoeveel betalen voor het overnemen van een huisartsenpraktijk? De discussie hierover is al jaren gaande. Welke waarde kan en mag aan een huisartsenpraktijk worden toegekend?
Lees verder »
Vraag van vandaag: wat zijn de financiële voordelen van LHV-lidmaatschap?
Gratis diensten en abonnementen, aantrekkelijke kortingen op bijvoorbeeld nascholing, verzekeringen en bouwadvies – haalt u alles uit uw lidmaatschap? Hieronder de financiële voordelen op een rij.
Lees verder »
Agenda
05 OKT 2016  
Financiering Huisartsenzorg 2017 Apeldoorn
13 OKT 2016  
Bestuursvergadering
25 OKT 2016  
Financiering Huisartsenzorg 2017 Zwolle
 
 
Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
Bezoekadres
Dokter Klinkertweg 12-20
8025 BS Zwolle
Contact
T 038 - 46 01 251
E noord-nederland@lhv.nl
W zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl