Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
20 december 2018
Verzet
 
2018 is, zoals u misschien weet, uitgeroepen tot ‘Jaar van Verzet’. Het hele jaar is extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als historisch verschijnsel, maar ook als bron van inspiratie.
 
De onvrede in onze maatschappij over verschillende aspecten in de samenleving is op gezette tijden behoorlijk groot. In landen om ons heen wordt door mensen met gele hesjes driftig gedemonstreerd. Ook dat is een vorm van verzet, of je je er nu in kunt vinden of niet ... In ons eigen land valt de mate van opstand op dit moment redelijk mee. Komt het omdat we het uiteindelijk toch goed hebben? Met toch voldoende vrede en rust zo vlak voor kerst?


Verzet is er in huisartsenland de afgelopen maanden ondergronds zeker geweest. Via de nieuwsflitsen en diverse media heeft u kunnen lezen en horen over de overleggen als het gaat om contractering. We hopen nog steeds iets te bereiken. Het gaat dan om indexering zoals onder het hoofdlijnen akkoord afgesproken. Dat zou ook over voorgaande jaren mogen, wat ons betreft.  En om verruiming van de mogelijkheden voor het inzetten van de POH-S. Met extra ondersteuning van ons basispersoneel, kunnen we de toenemende zorgvraag aan. We brengen ook steeds ongemerkte substitutie onder de aandacht. We hebben, kortom, een hele waslijst aan wensen die we met al onze inzet naar voren brengen. Verzekeraars hanteren helaas andere perspectieven – en niet tot onze tevredenheid.
 
Het is lastig om, zoals het hoofdlijnenakkoord aangaf, samen een mooi plan neer te leggen om de eerste lijn duidelijk te versterken. Eensgezindheid als huisartsen, maar ook als huisartsenorganisaties is hierin echt vereist. We merken binnen onze overleggen dat er op handige wijze misbruik wordt gemaakt van tweedracht, van andere meningen ... Net als in de Tweede Wereldoorlog – vergeef me de vergelijking – moeten we optrekken als een alliantie. Met al onze verschillende kansen en mogelijkheden. Elkaar daartoe inspireren en uitdagen is de kunst …


Het einde van 2018 zou ik willen uitroepen als gezamenlijk startpunt van eensgezind optrekken om de goed georganiseerde huisartsenzorg in Nederland verder uit te bouwen, te versterken en nog beter te positioneren. Doet u hieraan mee?
 
Mark Pul,
voorzitter
Update overleg Zilveren Kruis en 7 LHV kringen 20 december
De 7 LHV kringen hebben na de laatste berichtgevingen verder gesproken met Zilveren Kruis.
Lees verder »
4HO-overleg
Het afgelopen jaar was er een van toenadering tussen organisaties als LHV, Ineen en NHG. Maar ook met bijvoorbeeld de VPH wordt intensief samengewerkt. Uiteindelijk hebben we een gezamenlijk doel: het versterken van de huisartsenzorg in Nederland.
Lees verder »
De wagro boeit, bloeit en groeit!
Positief nieuws voor onze regio! De wagro blijft groeien, mede door de aanwas vanuit de huisartsenopleiding in Zwolle. Inmiddels behartigen we de belangen van ruim tachtig waarnemers/hidha's, ‘de praktijkhouders van de toekomst’ in onze regio.
Lees verder »
Terugblik ALV 6 december
Met 26 aanwezigen, prima eten, een gevarieerde agenda en een uitstekende sfeer was het een goedbezochte en geslaagde ALV op 6 december!
Lees verder »
Save the date
De volgende ALV’s zijn op 4 april en 28 november 2019 in De Agnietenberg (onder voorbehoud) in Zwolle. Zet u ook de zomerbijeenkomst op 4 juli alvast in uw agenda?
Agenda
15 JAN 2019  
Grip op leidinggeven Utrecht
17 JAN 2019  
Essentieel onderhandelen Utrecht
24 JAN 2019  
De (zichzelf) coachende huisarts Apeldoorn
06 FEB 2019  
Lean coach Utrecht
19 FEB 2019  
Grip op leidinggeven Assen
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0082, u ontvangt deze email op e.dijkstra@lhv.nl