Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
29 oktober 2020
Uitnodiging ALV najaar LHV-kring Zwolle/Flevo/Vechtdal (via Teams)

Geachte huisarts, beste collega,

Het behoeft weinig betoog: corona weet voorlopig nog van geen wijken. We kunnen daarom helaas niet anders dan de komende ALV’s – die van de LHV-kring en van elk van de drie coöperaties in onze regio gecombineerd op één avond –­ via Teams te laten plaatsvinden. We zeggen maar zo: het scheelt een mondkapje en de koffie is goed!

Voor wat betreft de kring-ALV komen onder meer het meerjarenplan aan bod, de begroting, de Wlz-zorg in de ANW, de Zilveren Kruis-contractering en de daarbij behorende thema’s voor toekomstbestendige huisartsenzorg.

U schuift toch ook virtueel aan?

Maandag 2 november: regio Vechtdal
19.00 - 19.45 uur           ALV LHV kring
19.45 - 19.55 uur           pauze
19.55 - 20.40 uur           ALV Charis
Vergaderlink kring-ALV 2 november
 
Dinsdag 3 november: regio Zwolle
19.00 - 19.45 uur           ALV HRZ
19.45 - 19.55 uur           pauze
19.55 - 20.40 uur           ALV LHV kring
Vergaderlink kring-ALV 3 november
 
Dinsdag 17 november: regio Flevo
19.00 - 19.45 uur           ALV LHV kring
19.45 - 19.55 uur           pauze
19.55 - 20.40 uur           ALV HCF
Vergaderlink kring-ALV 17 november

Vergaderstukken
De stukken voor de ALV van de LHV-kring vindt u op de kringwebsite en op HAweb.
NB Raadpleegt u de stukken via HAweb, vergeet dan niet bij ‘Vergaderdocumenten algemeen’ de regio van uw ALV-keus te kiezen.

We stellen het op prijs als u ons via
huisartsenkringzfv@lhv.nl laat weten op welke avond u van de partij bent.

Graag tot 2, 3 of 17 november!

Hartelijke groet,
namens het bestuur van de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal,


Mark Pul, voorzitter

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl
...