Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
2 februari 2017
De omvorming van de AWBZ naar de WLZ vanaf 2015 heeft in 2017 nog een na-ijlend effect. Vanaf januari 2017 valt het eerstelijnsverblijf (hierna genoemd: ELV) onder de zorgverzekeringswet. De maatregel om mensen langer thuis te laten wonen (extramuralisering), heeft in 2015 en 2016 geleid tot een subsidieregeling onder de WLZ. Hiermee werd kortdurend verblijf om medische redenen gefinancierd.
Vanaf januari 2017 is deze regeling omgezet naar een aanspraak in de zorgverzekeringswet. Huisartsen krijgen hier nu nadrukkelijk mee te maken, omdat in de afspraken ook is gedefinieerd wie de hoofdbehandelaar is.

Het onderwerp leeft en roept de nodige vragen op. Die vragen (inclusief de antwoorden), én een nadere uitleg over tarieven en declareren, vindt u in deze themanieuwsbrief.
Kan een ziekenhuis een patiënt van mij zomaar ergens plaatsen bij ontslag?
Het is juist dat ziekenhuizen bij ontslag van een patiënt hem/haar op een ELV-bed kunnen plaatsen. Dat staat omschreven in het afwegingsinstrument 2.0, dat van toepassing is op ELV. Maar daarmee is niet alles gezegd.
Lees verder »
Kan een instelling zomaar bedden in mijn wijk plaatsen en mij vervolgens op de zorg aanspreken?
Deze vraag lijkt ingegeven door de angst dat er zomaar instellingen zullen zijn die een kans zien om zoveel mogelijk ELV-bedden te gaan exploiteren. Het is echter erg onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren.
Lees verder »
Als patiënten die niet bij mij staan ingeschreven wél in mijn omgeving zijn opgenomen, ben ik dan verplicht zorg te leveren?
Het antwoord op deze vraag ligt genuanceerd. Het hangt af van de omstandigheden. Ook vanuit juridisch perspectief is er geen eenduidig antwoord te geven.
Lees verder »
Tarieven en declareren
Wanneer bent u hoofdbehandelaar en kunt u de geleverde zorg declareren? Voor deze vragen sluiten wij aan bij een nieuw afwegingsinstrument en de tariefbeschikking van de NZA.
Lees verder »
Agenda
06 FEB 2017  
KNMG debat: 'Dokter en de zelfgekozen dood'
16 FEB 2017  
Bestuursvergadering
10 MRT 2017  
Symposium NPaV: Psychoanalyse 100 jaar in Nederland
23 MRT 2017  
SmartTyping Zwolle
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl