Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
25 september 2019
Let op: declaraties eerste half jaar 2019 voor 1 oktober indienen i.v.m. inhaalindexatie!
 
Beste collega,

Vorige week heeft Zilveren Kruis een nieuwsbericht verstuurd naar huisartsen over het inhalen van de indexatie over het eerste half jaar 2019. Wij willen jullie aandacht vestigen op het uiterlijk 30 september as. indienen van declaraties over het eerste half jaar 2019 als dat nog niet gebeurd is.

Vanaf 1 oktober as. berekent Zilveren Kruis het nog te declareren indexatiebedrag over het eerste half jaar van 2019. Dat doet Zilveren Kruis op basis van de ingediende declaraties die voor 1 oktober zijn ontvangen. Zij richten hun systemen daarvoor in en maken voor de uitbetaling een aparte ‘prestatie’. Zilveren Kruis stuurt nog een bericht wanneer je kunt declareren en zij informeren ook de verre verzekeraars. Als Zilveren Kruis declaraties in de loop van oktober ontvangt dan geldt mogelijk een ander tijdsschema van uitbetaling.

Openstelling contracteerportaal Zilveren Kruis
Zilveren Kruis heeft in een ander nieuwsbericht laten weten dat vanaf vrijdag 26 september as. het contracteerportaal open wordt gezet. Vanaf die datum kun je met je inloggegevens het contract invullen en ondertekenen.

Groeiruimte voor extra ondersteunend personeel via rekentool POH-S
In 2019 kreeg je per patiënt als basis EUR 4,07. In ons nieuwsbericht over de gemaakte afspraken met Zilveren Kruis vermelden we al dat Zilveren Kruis dit bedrag flink gaat verhogen. Afhankelijk van praktijkgrootte komt dat neer op circa een dagdeel voor extra formatie. Op het moment van schrijven is de nieuwe rekentool nog niet beschikbaar, maar je kunt het verschil zien in de eerste regel van de tool zodra die beschikbaar is.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet, mede namens de 7 Kringvoorzitters,

Mark Pul,
voorzitter
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl