Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Drenthe
 
18 maart 2021
Zorgen over voorgenomen inkoopbeleid 2022-2023 Zilveren Kruis
Vrijdag 12 maart jl. heeft Zilveren Kruis een nieuwsbrief huisartsenzorg gestuurd met als item: ‘Onze beleidsvoornemens voor de huisartsenzorg zijn getoetst’. Dat bericht willen LHV en InEen graag nuanceren. In dit bericht lichten we toe hoe de afstemming tussen LHV, InEen en Zilveren Kruis over het inkoopbeleid 2022-2023 is verlopen.
Lees verder »
Uitkomst Ledenraad 9 maart - rol huisartsen bij vaccinaties
Op 9 maart jl. is de Ledenraad van de LHV digitaal bijeengekomen om te peilen hoe de leden denken over het vervolg van het COVID-19 vaccinatieprogramma en welke rol de huisartsen daarin zullen spelen. Met jullie reacties op de inventarisatie kon ik het geluid vanuit Drenthe goed laten horen. Er moet dus een goede balans worden gevonden tussen een vlotte uitvoering van de vaccinatiecampagne en het kunnen blijven leveren van de reguliere huisartsenzorg. De Ledenraad gaf het bestuur het mandaat om volgens die lijn de vaccinatie-aanpak verder uit te werken.
Lees verder »
Agenda
07 APR 2021  
Lean coach Utrecht
12 APR 2021  
Gesprekstechnieken bij beeldbellen (online) Online-training
22 APR 2021  
Grip op leidinggeven voor praktijkmanagers Utrecht
18 MEI 2021  
Lezen van beleidsdocumenten Utrecht
20 MEI 2021  
De rol van de huisarts bij lijkschouw Eindhoven
 
LHV-Huisartsenkring Drenthe
085 - 048 01 01  |  noord-nederland@lhv.nl  |  drenthe.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl