Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
10 oktober 2019
Online inzage in het medisch dossier en het programma OPEN
U heeft er vast over gehoord: vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten het recht op online inzage van het eigen medisch dossier. Als zorgverlener moet u dan zorgen dat uw patiënten digitaal hun dossier in kunnen zien. Om dat te realiseren, is het programma OPEN in het leven geroepen.
Lees verder »
Eerste gecombineerde ALV
Een primeur in het Vechtdal! De eerste gecombineerde ALV, deze keer van de LHV-kring en Charis vond plaats op maandag 7 oktober jl. Zowel de opkomst als de reacties van de leden waren zeer positief: “Interessante vergadering en met nieuwe informatie naar huis!”
Lees verder »
Vergoeding uurgesprek Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal
Het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal heeft voor dit jaar een budget beschikbaar gesteld voor vergoeding van een gesprek van een uur tussen een huisarts en een patiënt wonend op een erkende achterstandspostcode. Alle huisartsenpraktijken die onder het fonds vallen, kunnen een vergoeding aanvragen zolang het budget toereikend is.
Lees verder »
Wijziging kring- en landelijke contributie per 1 januari 2020
Vanaf komend jaar voert de gehele LHV een wijziging door in de contributiesystematiek. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de contributie die u betaalt, zowel voor het landelijke als voor het kringlidmaatschap. In dit bericht leest u welke wijzigingen we doorvoeren en waarom.
Lees verder »
Even voorstellen: Janneke Rozeman
Deze zomer is mij gevraagd om vanaf dit najaar de waarnemend huisartsen in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal te vertegenwoordigen in het kringbestuur van de LHV.
Lees verder »
Agenda
07 NOV 2019  
Grip op leidinggeven Utrecht
11 NOV 2019  
Beleid en bekostiging 2020 Zwolle
14 NOV 2019  
Uw patiënten- en financiële administratie op orde Module II Apeldoorn
14 NOV 2019  
Congres: Help, een klacht! Vianen
21 NOV 2019  
Uw praktijk financieel bekeken Zwolle
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl