Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
21 december 2017
Van de witte en de zwarte wolf

Het einde van het jaar is voor velen een tijd van bezinning over het afgelopen jaar. Terugkijken is wat we als afgevaardigde bestuursleden ook hebben gedaan tijdens de laatste vergadering bij LHV-landelijk in Utrecht. Carin Littooij vertelde ons het verhaal van de witte en de zwarte wolf. U kent het wellicht, en anders is het eenvoudig terug te vinden op internet; de moeite waard om eens te lezen. De witte wolf staat voor al onze goede gedragingen, de zwarte voor de minder goede. Door ze allebei te voeden, blijft ons leven in evenwicht. Ik bracht in dat we voor het komende jaar misschien juist die zwarte wolf binnen de LHV wat meer zouden moeten voeden. We zouden meer onze tanden mogen laten zien, meer mogen grauwen, meer durf tonen, misschien zelfs wel bijten als dat nodig mocht zijn …

Want … Het afgelopen jaar zijn er natuurlijk besprekingen geweest met Zilveren Kruis over de nieuwe contracten. Zoals jullie inmiddels weten, zijn de besprekingen gewoonweg bedroevend afgelopen. Waar het op inhoud aankwam, trok Zilveren Kruis met ons op. Ook Zilveren Kruis gaf aan inhoudelijke versterking van de eerste lijn te willen, betere kwaliteit, betere toetsing, meer POH’s … Echter, toen het daarna over het bijbehorende geld ging, scheidden onze wegen. We hebben overlegd met vele partners, waaronder de NZa, ZN, het ministerie. Zilveren Kruis was echter niet te overtuigen en bleef bij de besluitvorming minder te investeren in de eerste lijn – geen sprake dus van versterken van de eerste lijn, maar zelfs van afbreken! Het zijn teleurstellende berichten, ook om te vertellen naar jullie als onze achterban, onze leden, onze kracht, waarvoor we al onze inspanningen hebben verricht. Ook tijdens de ALV hebben we jullie over het onderwerp geïnformeerd. Binnenkort starten we in klein verband weer nieuwe besprekingen. We horen graag al jullie ideeën en suggesties om zo goed mogelijk onze tanden te kunnen laten zien.

Uiteraard is er meer gebeurd het afgelopen jaar. Het was het eerste jaar waarin meerdere projecten via de regiotafel zijn goedgekeurd en geïmplementeerd. Het jaar waarin ELV is ontwikkeld, uiteraard nog met vallen en opstaan. Het jaar waarin de grote transities in de zorg veel meer vorm en inhoud hebben gekregen, en daarmee ook meer van invloed zijn geweest op onze dagelijkse praktijk. Het jaar waarin de NZa het nieuwe kostenonderzoek presenteerde. Het jaar van de eerste veranderingen in de organisatiestructuur van de LHV. Het jaar waarin we regionaal meer samen zijn gaan optrekken met andere huisartsenpartijen …. Het was, kortom, een dynamisch jaar, waarin we de witte wolf in ons volop hebben kunnen laten zien!

Het einde van het jaar betekent naast terugblikken ook vooruitkijken. Nieuwe contractbesprekingen met Zilveren Kruis staan op de rol. Het verder uitwerken van regionale samenwerking, praktijkverkleining, substitutie, de regiotafel, ANW-zorg, etc.

Laten we met nieuwe energie aan een nieuw jaar beginnen! Heel goede feestdagen toegewenst en een gezond en gelukkig 2018!

Mark Pul, voorzitter

ANW-debat tijdens ALV: TOP!
We kijken terug op een geslaagde ALV! De opkomst was goed, de Agnietenberg sfeervol en de vergadering dynamisch, met als sluitstuk een geanimeerd debat over de ANW, voorbereid samen met Medrie. 
Lees hier de opvallende conclusies »
Overgangsregeling voor praktijkmanagement van Zilveren Kruis
Zilveren Kruis zal de voorwaarden voor de vergoeding van de praktijkmanager in 2018 ongewijzigd laten voor praktijken die al een praktijkmanager hadden. Als Zwolle/Flevo/Vechtdal willen wij graag de huisartsen die hier enige zorg over hadden de juiste informatie geven.
Lees verder »
Agenda
06 FEB 2018  
SmartReading Zwolle
20 FEB 2018  
PROFclass Module 2 Utrecht
17 APR 2018  
Functioneringsgesprekken Zwolle
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl