Nieuws vanuit uw kring
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Drenthe
 
14 februari 2022
Actievoeren helpt!
“Kort geding niet meer nodig!! Zilveren Kruis capituleert..” is de boodschap die we 9 februari ontvingen van Christof Zwart, initiator samen met Kees Sikkel van het Manifest de bezorgde huisarts. Beiden praktijkhoudende huisartsen in Haarlem. Beiden echte samenwerkers, geen actievoerders maar werkzaam in samenwerkingsverbanden.

Samen met 200 collega’s, en met goede juridische ondersteuning, hebben zij het Kort Geding aangespannen dat uiteindelijk dus niet door hoefde te gaan wat hen betreft.

Een spontane actie die wij als OTH voelden aankomen maar om ACM redenen niet zelf konden initiëren.

Laten we ons goed realiseren dat niet alleen huisartsen zich hebben verzet tegen het contractvoorstel POH-S van Zilveren Kruis maar dat ook veel POH’ers en ook ander personeel in de huisartspraktijk dat ondersteunen.

Als OTH en LHV hebben we op diverse niveaus ZK steeds aangegeven dat hun “contractvoorstel” tot grote negatieve reacties zou leiden in onze achterban.
Uiteindelijk werd het toch weer tekenen bij het kruisje, zo wordt het echt gevoeld in de gehele achterban!

We vinden het correct van ZK dat ze hun beleid, helaas vooralsnog tijdelijk, aanpassen en ook huisartsen die tekorten zien in de eerste 3 maanden willen compenseren. Voor de monitoring daarvan hebben zich 180 huisartsen aangemeld.

Als OTH gaan we binnenkort het gesprek weer aan met ZK met juridische en financiële ondersteuning van de landelijke experts uit het Utrechtse.

We beseffen als LHV (want dat zijn we als OTH) heel goed dat de “retraite” van ZK geen verandering van door hen in te stellen beleid is maar er wordt iets “opgeschoven”.

De komende tijd gaan we als OTH weer met Zilveren Kruis in gesprek.
Ons doel en streven blijft een meerjarenbeleid vast te leggen gesteund door zorgverleners en zorgverzekeraar. Belangrijkste kernpunt daarin zal zijn: gemaakte kosten (waaronder ondersteunend personeel) moeten volledig worden vergoed op de plaats waar de kosten gemaakt worden.

Last but not least: wat ons als OTH alleen niet lukte hebben de actievoerende en protesterende huisartsen mede afgedwongen. Waarvan acte.

Met vriendelijke groet,
mede namens het OTH,

Olaf Kuipers
 
 
LHV-Huisartsenkring Drenthe
085 - 048 01 01  |  noord-nederland@lhv.nl  |  drenthe.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl