Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
18 juli 2018
De vakantie komt eraan!
Voor de meesten van ons is het nog even doorbikkelen, maar dan ... Vakantie! Uitrusten en genieten, alleen of samen, over de grens of heerlijk in eigen land. Aan het weer ligt het tot nu toe zeker niet! Ik geniet er met volle teugen van, en ik hoop u ook.
 
Zilveren Kruis
Het is in meer dan één opzicht een hete zomer. Neem nu de besprekingen met verzekeraar Zilveren Kruis, die onze gemoederen blijven verhitten. Over het algemeen lopen de besprekingen stroef. Er is weinig tot geen bereidheid om te veranderen en te investeren. Misschien is er zelfs wel geen ruimte om echt naar ons te luisteren. Om rekening te houden met de toenemende druk vanuit de tweede lijn, zowel als het gaat om GGZ als om specialistische zorg.
 
Patiënten komen veel sneller thuis dan eerst. Dat betekent een minder genezen patiënt thuis, die – logisch – gebruik maakt van de zorg van zijn of haar bekende en vertrouwde huisarts. Dan is er de toename van zorg rondom ouderen, omdat ze steeds langer thuis blijven of steeds langer in het verzorgingstehuis. De zorgzwaarte neemt toe, de tijd die je er als huisarts mee kwijt bent ook ...
 
Samengevat: de rek is eruit. En dat is wat we alle verzekeraars duidelijk maken, ook de overheid, Zorgverzekeraars Nederland, en uiteraard in het bijzonder Zilveren Kruis in onze regio. Er is naar onze mening structureel extra geld nodig. Tegelijkertijd zijn we het er als huisartsen over eens dat we meer tijd willen voor de patiënt. Maar waar halen we extra medewerkers vandaan? Waar die extra dokters? Kortom, het een is onherroepelijk verbonden aan het andere, en dat vraagt om oplossingen en een heldere visie op de toekomst.
 

Denksessies herijking kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg
Deze zomer bereiden we ons daar als LHV op voor. Als bestuurders volgen we opleidingen om in groepen te gaan nadenken over herijking van de huisartsenzorg. Waar willen we naartoe? Hoe moeten we ons organiseren? Hoe willen we samenwerken? Hoe stralen we als beroepsgroep eenheid uit? In september volgen er denksessies in onze regio. Ik ga ervan uit dat u ook van de partij zult zijn om uw stem te laten horen. Nadere informatie en de mogelijkheid u aan te melden volgt.
 
‘Meat & greet’-zomerbarbecue
Netwerken is een belangrijk uitganspunt van onze kring. En dat hebben we samen met zo’n 45 kringleden weer volop kunnen doen tijdens de ‘Meat & greet’-zomerbarbecue op 5 juli jl. aan de Milligerplas in Zwolle. Het was – in elk geval in mijn beleving – een zeer geslaagde bijeenkomst. Vanuit het landelijk bestuur waren Garmt Postma en Wendy Borneman aanwezig om te sparren over verschillende LHV-zaken. Daarnaast hebben onze kaderartsen tijdens korte ‘speeddates’ verteld wat zij kunnen betekenen op praktijkniveau, op groepsniveau, op regionaal en zelfs op landelijk niveau. Ik was positief verrast over de vele mogelijkheden en inzet van onze kaderartsen. Nogmaals chapeau! Na de ‘take-home message’ van de kaderartsen hebben we tijdens een barbecue met heerlijke hapjes en drankjes gezellig kunnen napraten en gedachten kunnen delen.

Tot slot wens ik jullie allemaal een hele fijne zomer! Enne … Graag tot in september tijdens de denksessies herijking huisartsenzorg.
 
Hartelijke groet,
Mark Pul
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl