Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zuidoost Brabant
 
28 februari 2019
Uitnodiging feestelijke opening LHV-regiobureau Zuidoost-Nederland

De 3 huisartsenkringen Zuidoost Brabant, Limburg en Nijmegen e.o. versterken hun samenwerking in het LHV-Bureau Zuidoost-Nederland. Het regiobureau is per 2019 gevestigd in Strijp-Z te Eindhoven. Op 21 maart zal om 16.00 uur de officiele openingshandeling worden verricht door de 3 kringvoorzitters, waarna u van harte bent uigenodigd voor een hapje en een drankje. Huisarts-bezoekers ontvangen van ons een leuke attentie: de paarse krokodil-stempel. Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk 10 maart via deze link.

Het telefoonnummer van de Huisartsenkring Zuidoost Brabant is gewijzigd. U kunt ons bereiken via 085-0480009.

Speciale uitgave kring Zuidoost Brabant bij De Dokter
De eerste editie in 2019 van 'De Dokter' is inmiddels bij u op de mat gevallen. Bij deze editie is een speciale uitgave van uw kring Zuidoost Brabant gevoegd. Hierin, naast een terug- en vooruitblik op respectievelijk 2018 en 2019, o.a. ook twee interviews met collega's. Met Jacqueline Bleiker over haar ervaringen als scheepsarts en met Odette Herijgers over haar vrijwilligerswerk op Lesbos voor Stichting Bootvluchteling. 
Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties!
Jaarplan, begroting en contributie 2019
Het Jaarplan, de Begroting en daaraan gekoppeld contributievoorstel 2019 zijn door het kringbestuur opgesteld. Statutair is vervolgens goedkeuring van de leden vereist. Eind 2016 heeft de Ledenraad besloten het besluitvormingsproces te laten plaatsvinden via HAweb. Dit geeft elk lid de gelegenheid zijn/haar stem te laten horen. U kunt reageren t/m 10 maart 2019; daarna vindt definitieve vaststelling plaats. 

Jaarplan: Het regionaal jaarplan sluit aan bij de taken die de landelijke LHV Ledenraad heeft geformuleerd en de prioriteiten die daarbij horen. Het jaarplan geeft houvast om keuzes te maken in wat we wèl, maar ook wat we nièt doen in 2019. Het doel is herkenbaar te zijn, maar ook effectief en efficiënt.
Begroting en Contributievoorstel: In de begroting geen opmerkelijke veranderingen t.o.v. 2018. Derhalve is de contributie 2019 gelijk aan de contributie 2018.
Cohortverpleging als maatregel bij een griepepidemie
Zuidoost Brabant is voorbereid!

Begin 2018 hebben we te maken gehad met een langdurige griepepidemie die zijn weerslag had op de hele zorgsector. Daarom heeft de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR), onder leiding van de directeur publieke gezondheid en met medewerking van de hele keten, een plan uitgewerkt om cohortverpleging in te richten op het moment dat ‘verstopping’ dreigt.  

Hier leest u wat het plan inhoudt.

U wordt door ons geïnformeerd zodra dit plan in werking treedt.

Ledenblog

Het kringbestuur plaatst regelmatig op HAweb een bestuursblog. Daarnaast willen we ruimte bieden aan blogs van leden. Inmiddels is de eerste ledenblog een feit! Onder de titel 'de vervuiler betaalt', een blog over ANW.
Wilt u ook via een blog een discussie starten met uw collega's of reacties uitlokken op een stellingname? Mail gerust uw stukje / blog / mening naar huisartsenkringzob@lhv.nl en wie weet is uw blog de volgende die op HAweb verschijnt. 

LHV-Huisartsenkring Zuidoost-Brabant
040 - 23 10 638  |  huisartsenkringzob@lhv.nl  |  zuidoostbrabant.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: K0007, u ontvangt deze email op m.vandoremalen@lhv.nl