Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
2 oktober 2020
Meer ondersteuning voor huisartsen in de ANW
De afgelopen maanden is er zowel landelijk als in de kring veel gesproken over de zorg aan patiënten met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Met Medrie is nagedacht over de zorg in de ANW voor deze groep. Daar is een project uit naar voren gekomen dat de huisarts meer ondersteuning biedt. In dit nieuwsbericht komt eerst de positie van de huisarts aan de orde als het gaat om patiënten met een Wlz-indicatie, en daarna de opzet voor betere ondersteuning.
Lees verder »
Project OPEN: De laatste stand van zaken
OPEN is in 2019 gestart en eind 2020 zou de eerste fase voltooid moeten zijn. Door de COVID-pandemie lijkt het onderwerp naar de achtergrond te raken, maar misschien zal een mogelijke tweede golf juist dit onderwerp weer sterk naar voren halen. Een update van de laatste ontwikkelingen in dit project, waarbij we verwijzen naar de onlangs verschenen OPEN-nieuwsbrief, die we aanvullen met lastminute-informatie.
Lees verder »
Herziene raamovereenkomst voorbehouden handelingen VVT-instellingen
De handleiding ‘Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging en verzorging’ is vorig jaar herzien. Mogelijk heeft u hier al meer over gelezen in het LHV-weeknieuws. Heeft u dit bericht gemist? Wij zetten alle belangrijke informatie nog eens voor u op een rij.
Lees verder »
Drenthe sluit aan bij Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal
Vanaf 1 januari 2021 gaan Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal en Achterstandsfonds Drenthe samen verder. Wat betekent dit voor u en uw praktijk in een achterstandswijk?
Lees verder »
Regiobijeenkomsten beleid en bekostiging dit najaar online
Elk najaar bezoeken honderden huisartsen de gewaardeerde bijeenkomsten in de regio waarin de LHV een overzicht geeft van alle actuele ontwikkelingen op de belangrijkste thema’s in de huisartsenzorg. Een belangrijk moment in het jaar, want bij die gelegenheid ontmoeten en spreken we jaarlijks een grote groep leden.
Lees verder »
Sparren met een collega – Eerste mentor-menteeprogramma afgerond
De kring heeft u als leden het afgelopen jaar voor het eerst het mentor-menteeprogramma aangeboden. In dit programma loopt een (ervaren) huisarts, de mentor, vrijwillig een tijd op met een (minder ervaren) huisarts, de mentee. Op deze manier kunnen in een gemoedelijke sfeer zowel persoonlijke als professionele vaardigheden laagdrempelig met elkaar worden gedeeld.
Lees verder »
Goede afspraken met Zilveren Kruis voor huisartsenpraktijken in 2021
Het LHV 7 Kringen overlegteam en InEen zijn het eens geworden met Zilveren Kruis over de inzet van de groeiruimte uit het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg voor 2021. Dit betreft extra middelen voor het realiseren van ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’ voor huisartsenpraktijken (€ 3,16 per op naam ingeschreven verzekerde) ondersteund door regio-organisaties (€ 0,86 per verzekerde). Dit is additioneel aan de eerder gemaakte afspraken voor 2020 die structureel zijn en doorlopen.
Lees verder »
Save the date: gecombineerde ALV’s
Teamzzzzzz, Zzzzoooom … We begrijpen best dat u misschien een beetje moe wordt van al die online meetings. Helaas zit er nog even niets anders op, ook de komende ALV’s zullen we online moeten organiseren. Uiteraard doen we ons best de vergaderingen zo leuk, energiek en inspirerend mogelijk te laten verlopen, interessante onderwerpen genoeg! Noteert u ‘uw’ datum alvast?
  • ALV Charis + LHV-kring: 2 november a.s.
  • ALV HRZ + LHV-kring: 3 november a.s.
  • ALV HCF + LHV-kring: 17 november a.s.
Nieuw telefoonnummer LHV-bureau Noord-Nederland: (085) 048 01 01
Het telefoonnummer van het LHV-bureau Noord-Nederland is gewijzigd. Sinds 21 september jl. zijn wij bereikbaar op het nummer 085-048 01 01. De mobiele nummers van de medewerkers van het LHV-bureau blijven ongewijzigd. We spreken u graag!
Agenda
27 OKT 2020  
Basiskennis boekhouden voor waarnemers Assen
28 OKT 2020  
Wagro-café Zwolle Online-training
02 NOV 2020  
ALV LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal - regio Vechtdal
03 NOV 2020  
ALV LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal - regio Zwolle
10 NOV 2020  
Grip op leidinggeven Apeldoorn
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl
...