Informatie van de Landelijke Huisartsen Vereniging Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
10 november 2016
Beste huisarts, 

Graag willen wij de communicatie met onze leden binnen de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal optimaliseren – een van de speerpunten van het kringbestuur voor 2017-2019. Als uw belangenbehartiger vinden we het belangrijk goed met onze leden te communiceren, op een manier die ook u als efficiënt en prettig ervaart. Daarom vragen we u mee te doen aan bijgaande korte enquête.

Wij verzoeken u de vragenlijst nauwkeurig in te vullen, zodat we onze dienstverlening waar nodig gericht en goed gefundeerd kunnen verbeteren.

Het beantwoorden van de vragen kost u hooguit vijf minuten. Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal,

Edward Knol, secretaris

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  noord-nederland@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl