Nieuws vanuit uw kring
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
17 februari 2022

Uitnodiging extra ALV: maandag 21 maart 2022
(online) –  19.30 - 20.30 uur

 
Beste collega’s,
 
Hierbij nodigen we jullie graag uit voor een extra (online) ALV op maandag 21 maart van 19.30 tot 20.30 uur. Tijdens deze ALV leggen we ons voorstel voor MOVE (Modernisering Vereniging LHV) in onze regio besluitvormend voor, conform wat is besproken tijdens de ALV van november 2021. Daarnaast maken we van deze extra ALV gebruik om Alex Borsboom (huisarts in Lelystad) voor te dragen voor benoeming tot algemeen bestuurslid. We hopen zoveel mogelijk hagro’s te treffen tijdens deze online ALV.
 
Modernisering vereniging: nieuwe statuten en afdelingen
Tijdens een extra LHV-ledenraad op 17 december 2021 zijn de nieuwe statuten en de afdelingsindeling van de vereniging goedgekeurd. Met deze instemming is 2022 een overgangsjaar geworden waarin de LHV afscheid neemt van de kringen en verdergaat met afdelingen met ambassadeurs, individueel stemrecht voor leden die dat willen en meer samenwerking in de regio en landelijk. Daarmee wordt de LHV een sterke, wendbare en toekomstbestendige vereniging.
 
2022 - opbouw afdeling en afbouw kring
Dit jaar worden de kringen afgebouwd en de afdelingen opgebouwd. Voor de kring Zwolle/Flevo/Vechtdal is besloten de grenzen van de nieuwe afdeling gelijk te houden aan de grenzen van de kring. In het eerste kwartaal maken we samen met jullie een keuze voor de juridische omvorming van de kring. De extra online ALV geeft hiervoor de mogelijkheid. Gedurende de rest van dit overgangsjaar werken we deze keuze verder uit.
 
Stukken en deelnamelink
Uiterlijk maandag 7 maart ontvangen jullie de stukken ter voorbereiding op de extra ALV en de link voor deelname.
 
Hartelijke groet,
namens bestuur van de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal,
 
Mark Pul en Jan Willem Wennemars
Over ouderenzorg en het contract van Zilveren Kruis
In de besprekingen tussen het overlegteam huisartsen en Zilveren Kruis is overeengekomen dat ouderenzorg onder het contract 2022-2023 nog door de individuele huisartsenpraktijk gecontracteerd kan worden. De huisarts krijgt in het inkoopportaal de keuze of hij zelf ouderenzorg contracteert en daarmee ouderenzorg organiseert, of dat hij dat overlaat aan de regio-organisatie.
Lees verder »
Reactieverzoek uitoefening stemrecht
 
Voor een correcte uitoefening van het stemrecht door de kringleden, hebben de bij ons bekende hagro-afgevaardigden het verzoek ontvangen de samenstelling van hun hagro’s door te geven. Daarnaast is aan de niet-praktijkhoudende huisartsen gevraagd of zij stemmen via de wagro of de hagro waarin zij veelal werkzaam zijn. Een aantal heeft inmiddels aan het verzoek voldaan, waarvoor dank.

Ben je hagro-afgevaardigde en heb je de info nog niet doorgegeven of de mailing niet ontvangen? Dan vragen we je alsnog per mail (huisartsenkringzfv@lhv.nl) te laten weten wie door jou als afgevaardigde worden vertegenwoordigd.
 
Ben je niet-praktijkhoudend huisarts en heb je je stemwijze nog niet doorgeven, geef die dan alsnog door via dit formulier.

NB Voor het stemrecht tijdens de extra ALV op 21 maart is het van belang dat je reactie vóór die datum binnen is.
Hagrobezoeken
 
Graag gaat het kringbestuur weer op pad om een aantal hagro’s te bezoeken. Staat ook jullie hagro ervoor open met een afvaardiging van het bestuur in gesprek te gaan? Laat ons dan per mail weten op welke data/tijden jullie hagrovergaderingen plaatsvinden, zodat we kunnen afstemmen wanneer we kunnen aanschuiven. Tot snel aan jullie hagrotafel? 
Agenda
21 MRT 2022  
Extra (online) ALV
07 JUN 2022  
ALV - regio Flevo
27 JUN 2022  
ALV - regio Vechtdal
28 JUN 2022  
ALV - regio Zwolle
29 SEP 2022  
Leergang Medisch leiderschap Doorn
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl