Informatie vanuit uw kring
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
31 maart 2022
Rectificatie nieuwsbericht

In de vandaag gepubliceerde nieuwsbrief staat een zin die tot verwarring kan leiden. Daarom sturen wij het bericht opnieuw met een aangepaste tekst.

 

Dat was het toch echt wel, zeker het afgelopen weekend. Lente. Een zonovergoten Nederland, nieuw groen, fluitende vogels: het geeft mij ook dit jaar weer een heerlijk gevoel. Helemaal na een aantal toch wel roerige maanden in huisartsenland. Naast de zorgverzekeringsproblematiek worden we nog steeds geconfronteerd met een huisartsentekort, toegenomen werkbelasting, drukte op de HAP en toegenomen uitval van medewerkers als gevolg van corona, en als trieste hekkensluiter ontstond er een oorlog in Oekraïne, die ook in ons eigen land voelbaar is, ook als het gaat om huisartsenzorg. Die lente als energiebooster, die kunnen we wel gebruiken …
 
Zorgverzekeraar
Het afgelopen jaar heb ik jullie regelmatig bijgepraat over het wat moeizame contact met de zorgverzekeraar. Als huisartsen en organisaties hebben we meermaals aangegeven dat de weg die de verzekeraar bewandelt, er een met problemen wordt. We konden ons niet vinden in de nieuwe financiering rondom de POH-S. Verder vinden we dat zorg daar betaald moet worden waar die geleverd wordt, om ‘tussenhandel’ te voorkomen. Ook zelf maken we ons daar soms schuldig aan in onze eigen regio-organisaties, terwijl die organisaties ondersteunend moeten zijn en niet moeten functioneren als bank.
 
Langzamerhand dringt steeds meer door dat marktwerking in de zorg niet goed werkt. We willen als huisartsen goede en betrouwbare zorg bieden en niet steeds afhankelijk zijn van wisselende geldstromen en van organisaties die vanachter een tafel denken te weten wat goede zorg inhoudt … Samen met collega’s van diverse organisaties proberen we partijen steeds duidelijk te maken dat de situatie nijpend wordt.
 
De zorgverzekeraar is uiteindelijk toch met eigen plannen naar buiten gekomen, waarna wij als jullie belangenbehartiger hebben gemeend een ledenraadpleging te moeten houden. De resultaten daarvan verbaasden ons niet. Naar aanleiding van het nieuwe contract en de peilingen onder de leden zijn er veel initiatieven ontstaan waarbij de zorgverzekeraar verzocht werd om nog eens uitgebreid te kijken naar het door hen aangeboden contract. Helaas werd geen verdere ruimte geboden. Daarop hebben een aantal huisartsen besloten een rechtszaak aan te spannen; het resultaat daarvan is nog niet bekend. Helaas kunnen we niet met de verzekeraar in gesprek zolang de uitslag van het proces op zich laat wachten. Uiteraard proberen we op verschillende niveaus wel weer in gesprek weer te komen. Regionaal willen de zorginkopers van de verzekeraar gelukkig wel in gesprek en willen ze proberen mee te denken – in ieder geval een, zij het geringe, opening. Daarnaast wordt er op landelijk niveau voortdurend gepoogd invloed uit te oefenen op VWS en de NZa om onder andere WLZ-zorg niet naar de huisartsenzorg over te hevelen.
 
Het gesprek blijven voeren
We merken dat het essentieel is en blijft om met partijen in gesprek te blijven. Overleg blijft de basis van ons handelen, ook al zijn de verschillen in visie op zorg, in inzet en mening soms groot. En hoewel het gesprek soms lastig is, weten we ook: ijzer slijpt men met ijzer. We staan sterker dan ooit, veel partijen weten toenemend van onze nood. Dat maakt het ook mogelijk zaken te realiseren … Ik hoop dat de lente ook de figuurlijke knoppen in huisartsenland doet openbreken en mooie bloemen tot bloei laat komen. Wie weet wat deze periode ons als collega’s brengt!
 
Mark Pul,
voorzitter LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl