Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
13 juni 2019
Per 1 juli as. kunt u de verhoogde Zilveren Kruis tarieven declareren, zorg dat u er klaar voor bent!

Beste collega,

Na overleg met de LHV hebben Zilveren Kruis en De Friesland onlangs bekendgemaakt met terugwerkende kracht een aantal tarieven voor 2019 alsnog te zullen verhogen conform de afspraken over indexatie in het Hoofdlijnenakkoord (https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/zilveren-kruis-en-de-friesland-passen-contract-2019-aan).

Het LHV 7 Kringen overlegteam heeft inmiddels nadere afspraken gemaakt met Zilveren Kruis over de uitwerking daarvan. In dit bericht leest u wat er voor u verandert. Zilveren Kruis heeft laten weten de reparatie zo snel als mogelijk te willen doen, in ieder geval nog dit jaar. De oplossing voor de declaraties in de maanden januari t/m juni 2019 wordt nu nog nader uitgewerkt. Het overlegteam en Zilveren Kruis willen dat de compensatie voor huisartsen zo administratief-arm wordt uitgevoerd. Zodra er aanvullende informatie beschikbaar is informeren we u hierover.

Vanaf 1 juli as. gaat Zilveren Kruis de nog niet geïndexeerde tarieven indexeren. Dat betekent dat over de tweede helft van dit jaar de geïndexeerde tarieven gedeclareerd kunnen worden. Voor huisartsen kost dit een minimum aan moeite.

Hoe vindt de aanpassing vanaf 1 juli as. plaats?
Zilveren Kruis zal in hun systeem het contract dat u heeft in twee delen splitsen. Een deel eindigt op 30 juni 2019 en het vervolg gaat per 1 juli as. in. U hoeft hiervoor niets te doen. Het enige wat u wel moet doen is er voor zorgen dat u de juiste tarieven voor 1 juli as. in uw systeem invoert.

Waar moet u op letten?

  • Het is belangrijk voor u om de verhoogde tarieven op te nemen in uw systeem. Zodat u direct het verhoogde tarief kunt declareren per 1 juli as. De juiste Zilveren Kruis tarieven vindt u hier
  • Op 1 juli as. begint het 3e kwartaal. Als u bij de inschrijftarieven andere kwartaalprestaties, zoals prestaties kwaliteit (praktijkaccreditatie) en spiegelinformatie, mee declareert, dan moeten u die direct declareren met het verhoogde tarief.
  • Er zijn prestaties bij die u per jaar declareert. Als u die nog niet heeft gedeclareerd, dan kan dat vanaf 1 juli as. tegen het juiste tarief. Mocht u deze al wel hebben gedeclareerd, tegen het lagere (niet geïndexeerde tarief) dan hoeft u niets te doen. U ontvangt daarover later nog compensatie en voorafgaande berichtgeving van ons.


Met vriendelijke groet,
mede namens de 7 Kringvoorzitters en het LHV Bestuur,
 

Mark Pul
voorzitter LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl