Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
19 oktober 2018
Van de voorzitter: vervolg Zilveren Kruis
De vakanties zijn voor de meesten van ons weer voorbij. Weer met nieuwe energie aan de slag! De afgelopen maanden waren voor mij als kringvoorzitter uitdagend: samen met andere kringvoorzitters in het Zilveren Kruisgebied mochten we de degens kruisen met de verzekeraar. En ja, een soort zwaardgevecht was het wel …
Lees verder »
Herregistratie nieuwe stijl vanaf 2020 en 2021
Onlangs is er een brief bij u op de mat gevallen over de nieuwe herregistratie-eisen voor huisartsen. Voordat deze tot stand komen, gebeurt er veel achter de schermen. Omdat er vragen leven over de nieuwe eisen, geven we u een korte toelichting.
Lees verder »
Herijking kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg: hoe verder?
In september vonden in Zwolle, Lelystad en Hardenberg diverse denksessies plaats over de herijking van de kernwaarden en kerntaken binnen de huisartsenzorg. Onder leiding van twee gespreksleiders werd gediscussieerd over verschillende thema’s en scenario’s voor de toekomst.
Lees verder »
LHV-ledenraad: bezoek minister Bruins en inbreng kringafgevaardigden
Voorafgaand aan de LHV-ledenraad van 25 september jl. was er voor de kringafgevaardigden gelegenheid zaken onder de aandacht te brengen van minister Bruins. Ze slaagden erin een aantal praktische problemen aan te kaarten.
Lees verder »
Verruiming indieningstermijn zorgvernieuwingsprojecten tot 1 november
Op donderdag 27 september is de Regiotafel (HCF, Charis, HRZ, LHV en Zilveren Kruis) bijeen geweest. Naar aanleiding van dit overleg kunnen wij u meedelen dat de termijn voor het indienen van zorgvernieuwingsprojecten in de huisartsenpraktijk is verruimd tot 1 november 2018. In de bijlage treft u bijbehorend format aan. Dit besluit is genomen na meerdere verzoeken tot uitstel in de regio.
Lees verder »
6 december a.s.: kring-ALV mét diner in Zwolle!
Noteert u het alvast? Op donderdag 6 december is het weer tijd voor een inspirerende algemene ledenvergadering mét diner, waarin we onder andere afscheid nemen van Edward Knol als lid van het kringbestuur. U bent toch ook van de partij? De uitnodiging volgt!
Agenda
30 OKT 2018  
Webinar beleid en bekostiging 2019 (voor huisartsen)
01 NOV 2018  
Webinar beleid en bekostiging 2019 (voor praktijkmanagers)
13 NOV 2018  
Bereik een optimale telefonische bereikbaarheid Utrecht
15 NOV 2018  
Efficiënte consultvoering Utrecht
19 NOV 2018  
Duurzame inzetbaarheid NIEUW Utrecht
 
 
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl