Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
16 augustus 2018
Denkt u mee over de toekomst van het huisartsenvak? 

Beste collega,

Huisartsen staan sinds jaar en dag voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil. De beroepsgroep zelf verandert, er zijn grote ontwikkelingen in de zorg die invloed hebben op de huisartsenzorg en de verwachtingen en behoeften van de samenleving veranderen. Hierdoor lijken de grenzen van het huisartsenvak te vervagen dan wel te verschuiven. Het is daarom hoog tijd om te bekijken hoe we nu en in de nabije toekomst invulling geven aan onze kernwaarden en kerntaken.
 
Het is van groot belang dat deze invulling door huisartsen zelf wordt gedaan. We weten als geen ander met welke uitdagingen we te maken hebben, hoe we willen werken, wat er goed is voor de patiëntenzorg en waar we goed in zijn. Daarom verzorgen 8 huisartsenorganisaties (NHG, InEen, LHV, Het Roer Moet Om, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen) bijeenkomsten waar we met elkaar in gesprek gaan over de kernwaarden en kerntaken van ons vak: ‘waar zijn we van en hoe willen we daar invulling aan geven’?
 
Denksessies
Op verschillende plekken vinden bijeenkomsten plaats waar u, onder begeleiding van getrainde denksessieleiders, dit gesprek kunt voeren. De informatie uit al deze bijeenkomsten wordt door ons verzameld en gebruikt als input voor het herijken van de kernwaarden en –taken.
 
Bijeenkomst bij u in de buurt!
De volgende bijeenkomsten worden bij u in de regio georganiseerd:
- maandag 10 september: Zwolle
- donderdag 13 september: Hardenberg
- dinsdag 18 september: Lelystad
De bijeenkomsten zijn gratis en geaccrediteerd voor 2 punten.

Programma
17.30 – 18.00 uur         inloop met broodjes
18.00 – 19.30 uur         eerste deel denksessie
19.30 – 19.45 uur         korte pauze
19.45 – 21.00 uur         vervolg denksessie en afronding

Aanmelden
U dient zich aan te melden via http://toekomsthuisartsenzorg.nl/

Verhinderd of zelf een denksessie bijeenkomst organiseren?
Lukt het u niet om deze denksessie bij te wonen? Kijk op de website voor andere denksessies bij u in de buurt.
U kunt ook zelf een sessie organiseren, bijvoorbeeld met uw Hagro. Neem contact op met Annemarie Klabbers (a.klabbers@nhg.org, 030-2823508) voor de mogelijkheden.
 
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

Mark Pul, voorzitter

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
038 - 46 01 251  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl