Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
7 januari 2021
Bent u tevreden over uw huisartsencontract? Geef uw mening via de NZa-monitor
Beste collega,

Bent u tevreden over uw huisartsencontract? Biedt uw contract u meer tijd en mogelijkheden voor patiëntenzorg en praktijkvoering? Daarover zijn afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord. Of uw zorgverzekeraar deze afspraken is nagekomen, dat toetst de Nederlandse Zorgautoriteit via deze enquête. Uw mening is hierbij heel belangrijk.

 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruikt uw input om te weten te komen hoe de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord zijn vertaald naar de contracten. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de besteding van de extra financiële ruimte, meer tijd voor de patiënt en zorg voor kwetsbare groepen.

Invullen van groot belang
Als LHV kring roepen wij gevestigde huisartsen op om de enquête vooral in te vullen. Via de enquête geeft u een rechtstreeks signaal aan het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. Meedoen kost ongeveer 20 minuten en u kunt de resultaten tussentijds opslaan.

Deelname is mogelijk tot woensdag 17 januari 2021.
 
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

 
Mark Pul, voorzitter
LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl
...