Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden
  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsflits Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
 
5 maart 2021
Inzet van huisartsen bij COVID-19-vaccinaties 

Beste collega,

Het landelijk bestuur van de LHV vraagt de Ledenraad om een nieuw mandaat voor nadere uitwerking van de COVID-vaccinaties. Tot op heden blijkt het vaccineren veel af te wijken van de griepvaccinatie. VWS ziet dit ook in, zoals blijkt uit hun brief van 25 februari 2021, en vraagt in de brief aan de huisartsenzorg hun deel te leveren in het vaccineren van hun patiënten. 

De besluitvorming over de inzet van huisartsen bij de COVID-19-vaccinaties vindt plaats in de (online) LHV Ledenraad op dinsdag 9 maart a.s.


Het gaat hierbij om de inzet van huisartsen bij: 
1. Het afronden van het deel van de patiënten waar de huisartsen inmiddels mee gestart zijn; dat deel dat ook alleen door huisartsen kan worden uitgevoerd (want die zijn nodig om hen te identificeren):
- de mensen in kleine woonvormen (via de huisartsenposten);
- niet-mobiele 65+,
- 60-64 jarigen
- mensen met bmi >40
- mensen met syndroom van Down;
- mensen met een medische indicatie in de leeftijd 18-64 jaar.
In totaal gaat het om zo’n 2 miljoen mensen.  

2. Grootschalige vaccinatie, samen met de GGD en eventueel de ziekenhuizen. 
Huisartsen hebben immers bewezen daartoe goed in staat te zijn. Zo prikten huisartsen het afgelopen jaar 3,6 miljoen griepvaccins weg en 845.000 pneumokokkenvaccins. Het vaccineren van grotere groepen mensen (2,5 miljoen of te wel 500 per praktijk), de vaccins moeten dan wel in één bulk beschikbaar komen en besteld kunnen worden met een vaccin dat geschikt is voor toepassing in de huisartsenpraktijk. Als het niet in zijn geheel voor het hele land in een keer gaat, kan het eventueel regio-gewijs worden uitgerold. 

Meer achtergrond informatie
- LHV Ledenraad 9 maart vaccinaties
- VWS rol huisartsen in uitvoering van de vaccinatiestrategie

Stemt u in met de rol rondom de vaccinaties COVID-19 door huisartsen zoals hierboven beschreven? 
Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk dinsdag 9 maart voor 12.00 uur via huisartsenkringzfv@lhv.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

Mark Pul, voorzitter 

LHV-Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal
085 - 048 01 01  |  huisartsenkringzfv@lhv.nl  |  zfv.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: 0046, u ontvangt deze email op h.vd.ploeg@lhv.nl